European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

HyFlow: Development of a sustainable hybrid storage system based on high power vanadium redox flow battery and supercapacitor – technology

Opis projektu

Połączenie najlepszych cech dwóch systemów

Hybrydowe systemy magazynowania energii (ang. hybrid energy storage system, HESS) wykorzystujące akumulatory przepływowe typu redoks współpracujące z superkondensatorami są wyjątkowo przydatne w pewnych zastosowaniach. Nowoczesne sieci energetyczne opierają się na odnawialnych źródłach energii (np. energii słonecznej) i charakteryzują się większymi wahaniami zarówno pod względem wytwarzania, jak i zużycia energii. Aby zamortyzować powstałe w ten sposób szczytowe wartości mocy i sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na energię odnawialną, nowoczesne sieci potrzebują bardziej dynamicznych systemów magazynowania. Zespół finansowanego ze środków UE projektu HyFlow skupi się na technologicznych i ekologicznych ulepszeniach komponentów HEES, systemach do zarządzania nimi oraz ich oddziaływaniach w całym łańcuchu dostaw. Łącząc najlepsze cechy obu systemów, rozwiązanie to może umożliwić wykorzystanie ich w różnych zastosowaniach w sieci, zwiększając stabilność przy jednoczesnym zmniejszeniu zależności od paliw kopalnych.

Cel

Developing low-cost energy storage systems is a central pillar for a secure, affordable and environmentally friendly energy supply based on renewable energies. A hybrid energy storage system (HESS) can be capable of providing multiple system services (e.g. frequency regulation or renewable balancing) at low cost and without the use of critical resources. Within HyFlow, an optimized HESS is designed consisting of a high-power vanadium redox flow battery (HP-VRFB), a supercapacitor (SC), advanced converter topologies and a highly flexible control system that allows adaptation to a variety of system environments. The system design enables modular long-term energy storage through HP-VRFB, while the SC as a power component ensures high load demands to be handled. The flexible Energy Management System (EMS) will be designed to perform high level of control and adaptability using computational analysis and hardware development. Within HyFlow, this innovative HESS is developed and validated on demonstrator-scale (5 kW scale) including sustainability analysis. The scope is to base the HP-VRFB on recycled vanadium and thereby reduce the environmental impact as well as the costs of the HESS. The consortium will build upon lab-scale and industrial application-scale experimental data to derive models and algorithms for the EMS development and the optimization of existing VRFB and SC components. An industry-scale demonstrator (300 kW scale) provides the possibility to test even the fastest grid-services like virtual inertia. Outputs of the project support the whole value-chain and life cycle of HESS by developing new materials and components and adding them together with an innovative EMS. The development of the above described HESS especially through the flexible EMS allows a plethora usage potentials to be assessed. This will lead to the grid integration of the HESS where the full potential of the flexibility can thoroughly be qualified and optimized for market requirements.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-BAT-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-BAT-2020

Koordynator

Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut
Wkład UE netto
€ 793 169,43
Adres
AM LURZENHOF 1
84036 Landshut
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Niederbayern Landshut, Landkreis
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 793 170,33

Uczestnicy (10)