European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

High Efficiency wiReless CMOS transceiver boosted by artificial intelligencE for 6G bandS and beyond

Opis projektu

Nadajniko-odbiorniki CMOS wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia zastosowań wykraczających poza 5G

Technologie komunikacji bezprzewodowej następnej generacji nie będą już służyły wyłącznie do łączenia ludzi z przedmiotami, ale zostaną rozszerzone na współpracę pomiędzy inteligentnymi pojazdami lub robotami, która nie będzie wymagała interwencji człowieka. Aktualnie stosowane systemy komunikacji są stosunkowo drogie, mają ograniczoną szerokość pasma lub wykorzystują sprzęt wymagający dużej mocy, który nie jest kompatybilny z systemami autonomicznymi. Zespół finansowanego przez UE projektu HERMES proponuje połączenie sztucznej inteligencji i głęboko submikronowych technologii CMOS w celu opracowania nowej generacji bezprzewodowych nadajniko-odbiorników. Koncentrując się na częstotliwościach sub-terahertzowych od 140 do 160 GHz, zespół położy podwaliny pod konwersję danych w widmie sub-terahertzowym dla zastosowań daleko wykraczających poza 5G.

Cel

The future of wireless communications will go beyond connecting people or things to connecting smart robots or unmanned vehicles without human intervention. Only sub-THz frequencies can offer the spectrum to achieve unprecedented communication throughput. Yet current technologies suffer from barriers that prevent mass-market operations, such as high cost, limited bandwidth or power-hungry hardware not compatible with autonomous systems. HERMES proposes the fusion of Artificial Intelligence (AI) and deep sub-micron CMOS technology to open a new generation of wireless transceivers. The project will focus on sub-THz frequencies between 140 and 160GHz, and will break new ground in the conversion of information from digital to THz using European CMOS technology to develop a highly integrated transceiver. For the first time, HERMES will deliver to the telecommunications industry a disruptive way of designing transceivers, with impact on production of billions of units that can be implemented in any autonomous system to communicate. This new wireless link will be a springboard for an innovation leap in the robotics and the security industry. Our ambitious and risky approach goes significantly beyond the SoA: we will demonstrate that the power of AI developed by computer sciences research and associated with an original electronics signal processing technique can push CMOS technology to release outstanding performances. The project will produce a chipset of a low-cost radio that exchanges tens of Gbps and will test it in use cases of unmanned vehicles applied to maritime border surveillance operated by civil authorities. The HERMES consortium brings together 6 partners from 5 European countries bridging the full value chain of academic research, technology transfer and industry.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FETOPEN-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01

Koordynator

UNIVERSITE DE BORDEAUX
Wkład UE netto
€ 551 037,50
Adres
PLACE PEY BERLAND 35
33000 Bordeaux
Francja

Zobacz na mapie

Region
Nouvelle-Aquitaine Aquitaine Gironde
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 727 347,50

Uczestnicy (6)