CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

ECOlogical building enveLOPES: a game-changing design approach for regenerative urban ecosystems

Opis projektu

Rewolucja eko-życia w przestrzeni miejskiej

Dychotomia człowiek–natura narzucona przez współczesną intensywną urbanizację jest kluczowym czynnikiem obniżającym jakość życia i dobre samopoczucie mieszkańców miast. Dążąc do radykalnego wzmocnienia interakcji człowiek–przyroda w środowisku miejskim, finansowany ze środków UE projekt ECOLOPES wprowadzi radykalnie nowe, zintegrowane podejście ekosystemowe do architektury, w równym stopniu skoncentrowane na ludziach, jak i na roślinach, zwierzętach i powiązanych organizmach. Projekt skupi się na zapewnieniu podstawowych technologii potrzebnych do przekształcenia przegród zewnętrznych budynku w eko-przegrody, które pozwolą utworzyć wielogatunkową przestrzeń życiową dla wszystkich rodzajów mieszkańców. Projekt ECOLOPES dąży do wniesienia wkładu w rozwój ontologii modelu informacyjnego oraz infrastruktury modelowania obliczeniowego i symulacji, które zrewolucjonizują przyszłe projektowanie.

Cel

Urbanisation constitutes a major environmental issue of the 21st century. Within cities, densification, the decrease of green open spaces, and a continued reliance on grey infrastructures result in increasing separation of people from nature and decrease access to ecosystem services. This decreases the liveability of cities and reduces human well-being. Current approaches fall short in providing breakthrough solutions, because they perpetuate the human-nature dichotomy due to anthropocentric design. We propose a radical change for city development: instead of minimizing the negative impact of urbanisation on nature, we aim at urbanisation to be planned and designed such that nature – including humans - can co-evolve within the city. This vision requires a radically new integrated ecosystem approach to architecture that focuses equally on humans, plants, animals, and associated organisms such as microbiota. In ECOLOPES, we propose to develop the technology that will allow to achieve this vision. We will focus on the envelope, the building enclosure. In ECOLOPES, we transform the envelope into an ecolope, a multi-species living space for four types of inhabitants, humans, plants, animals, and microbiota. ECOLOPES will develop the core technologies for designing ecolopes in a systematic way, considering the needs of all habitants. ECOLOPES will make biological knowledge available for the architectural design process, to find architectural solutions that enable synergies and limit conflicts between the inhabitants. The ecolopes designed by this multi-species approach will restore the beneficial human - nature relationships in cities. Key products of ECOLOPES are: (1) ECOLOPES Information Model Ontology that integrates ecological and architectural knowledge, data and models into a data-integrated design recommendation system; (2) ECOLOPES Computational modelling and simulation environment, that is based on the EIM Ontology, to make knowledge available for design.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FETOPEN-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
Wkład UE netto
€ 843 712,50
Adres
Arcisstrasse 21
80333 Muenchen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 843 712,50

Uczestnicy (5)