Skip to main content

Development of a wind-wave power open-sea platform equipped for hydrogen generation with support for multiple users of energy

Article Category

Article available in the folowing languages:

Morskie platformy dostarczają energii odnawialnej i świeżych ryb

Zrównoważona eksploatacja otwartych wód oceanicznych ma kluczowe znaczenie dla utrzymania europejskiej konkurencyjności w tak ważnych dziedzinach jak energia odnawialna i akwakultura. Platformy morskie łączące wiele funkcji w ramach tej samej infrastruktury mogą oferować wiele korzyści, a jednocześnie w minimalnym stopniu szkodzić środowisku morskiemu.

Energia

Europejskie morza kryją więcej możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju przy założeniu, że infrastruktury dla energetyki, rybołówstwa i transportu są umiejscawiane na otwartych morzach. Przykładem może być tu projekt H2OCEAN (Development of a wind-wave power open-sea platform equipped for hydrogen generation with support for multiple users of energy). W ramach tej unijnej inicjatywy opracowano ekonomiczną i zrównoważoną morską platformę, pozyskującą energię wiatru i fal. Moduły pozyskujące energię oparto na istniejącej konstrukcji, uzyskując duży pływający konwerter energii fal (WEC). Część energii będzie wykorzystywana do bezpośredniego zasilania jednostek odwróconej osmozy z nanomembranami, które dostarczają wodę do generatorów elektrolitycznych w celu wytwarzania wodoru. Produkowany wodór będzie sprężany i przechowywany w modułowych zbiornika na platformie serwisowej, z której będą one odbierane przez statek. Podejście to pozwoli na oddzielenie od siebie produkcji i zużycia energii, a tym samym uniknięcie problemu destabilizacji sieci, typowego dla morskich systemów wytwarzania energii odnawialnej. Zmniejszy się też zapotrzebowanie na drogie kablowe systemy przesyłowe. Ponadto opracowany zostanie w pełni zintegrowany system akwakultury. Tlen uzyskiwany przy pomocy elektrolizy wodoru można wykorzystać do zapobiegania zakwitom glonów oraz problemom związanym z wysokim biologicznym zapotrzebowaniem na tlen (BOD), powodowanym przez zagęszczone hodowle ryb. Naukowcy określili już, jakie kombinacje gatunków będą hodowane oraz opracowali program całej produkcji. Konsorcjum przeprowadziło również modelowanie skutków zamontowania morskiej turbiny wiatrowej wyposażonej w pionowy rotor w WEC, uwzględniając niestabilne wiatry i ruchy platformy. Platforma serwisowa będzie wyposażona w autonomiczne systemy prognozowania pogody i monitorowania głębi oceanu. Stworzono pilotażową wersję internetowego narzędzia informacji geograficznych, umożliwiającego identyfikację najlepszych lokalizacji dla platform. Partnerzy projektu przeprowadzili również modelowanie skutków zamontowania morskiej turbiny wiatrowej wyposażonej w pionowy rotor w WEC, uwzględniając niestabilne wiatry i ruchy platformy. Do testów konstrukcji H2OCEAN wybrano trzy miejsca na północnym Atlantyku, Morzu Północnym i Morzu Śródziemnym. Badacze przygotowali specyfikacje projektowe dla platformy oraz główne parametry produkcyjne, obejmujące wydajność elektryczną, słodką wodę, wodór i tlen oraz akwakulturę. W przyszłości projekt H2OCEAN ułatwi zrównoważone tworzenie platform wielozadaniowych do pozyskiwania i wytwarzania energii odnawialnej na otwartych wodach. Inicjatywa wywrze ponadto istotny wpływ na gospodarkę UE i pomoże jej pozostać światowym liderem ekologicznej energii.

Słowa kluczowe

Energia odnawialna, akwakultura, platforma morska, H2OCEAN, konwerter energii fal, wodór, generatory elektrolityczne, turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania