Skip to main content

Mechanism of centrosome positioning in HeLa cells

Article Category

Article available in the folowing languages:

Jakie siły trzymają centrosom na miejscu?

Położenie centrosomu (CS) jest zasadnicze dla wielu procesów komórkowych, takich jak definiowanie kształtu, polaryzacja i migracja komórkowa. Uczestnicy badania UE w sposób dosłowny spojrzeli na siły określające lokalizację CS.

Zdrowie

CS to organella służące jako główne centrum organizacyjne mikrotubul (MT) komórki zwierzęcej. Warunkuje rozmieszczenie cytoszkieletu MT i pozycję wielu organelli w obrębie komórki. Dwa procesy mechaniczne – siły pchające i ciągnące – mogą potencjalnie wpływać na położenie CS. Uczestnicy projektu CENTROSOME POSITION (Mechanism of centrosomepositioning in HeLa cells) przeprowadzili badania mające określić, czy dominująca siła jest przyciągająca czy odpychająca. Aby to osiągnąć, naukowcy bezpośrednio zaburzyli równowagę sił działających na CS poprzez odłączenie MT za pomocą ablacji laserowej. Przy użyciu najnowocześniejszej mikroskopii zaobserwowano i zarejestrowano przemieszczenie CS wynikające z przecięcia. We wszystkich badanych komórkach CS uległ przesunięciu w kierunku od obszaru ablacyjnego, wskazując przyciąganie jako dominującą siłę działającą na to organellum. Do śledzenia przesunięcia CS po odcięciu użyto specjalnie opracowanego, wewnętrznego oprogramowania. Przemieszczenie w wyniku ablacji było wolniejsze niż oczekiwano w przypadku swobodnego obiektu połączonego z MT. Naukowcy wyjaśnili opóźnienie ciężarem jądra związanego z CS. Fakt przemieszczenia CS w kierunku obszarów bogatszych w MT wskazuje, że siła ta jest również zależna od liczby MT. Film ukazujący pojedynczą komórkę podlegającą ablacji laserowej i przemieszczeniu CS daje wyraźny obraz tych sił w akcji. Wyniki pokazały, że dominującą siłą warunkującą położenie centrosomu jest siłą ciągnącą i sugerowały, że żadne inne siły nie biorą udziału w tym procesie. Uczestnicy projektu CENTROSOME POSITION uzyskali ważne informacje o siłach utrzymujących CS na miejscu. Uzyskana wiedza może przyczynić się do leczenia aberracji CS w przypadku nowotworów złośliwych i innych chorób.

Słowa kluczowe

Centrosom, mikrotubule, siła ciągnąca, ablacja laserowa, mikroskopia, nowotwór złośliwy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania