Skip to main content

DEVELOPING A POOL OF NOVEL AND ECO-EFFICIENT APPLICATIONS OF ZEOLITE FOR THE AGRICULTURE SECTOR

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zeolit dla rolnictwa

Naukowcy z UE opracowali produkt rolniczy mający pomagać farmerom w ograniczeniu stosowania konwencjonalnych chemikaliów oraz poprawie jakości produkcji. Produkt umożliwia zmniejszenie występowania chorób, a jednocześnie poprawę stanu środowiska.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne

Europejscy rolnicy muszą dostarczać coraz zdrowsze produkty, nie zwiększając przy tym oddziaływania na środowisko. Aby tego dokonać, będą potrzebować pomocy w postaci nowych rozwiązań rolniczych. W ramach projektu ECO-ZEO (Developing a pool of novel and eco-efficient applications of zeolite for the agriculture sector), finansowanego ze środków UE, zastąpiono kilka środków ochrony roślin bardziej ekologicznymi alternatywami. Zespół opracował mieszankę na bazie zeolitu 4A i innych składników. Nowe produkty pomogły poprawić efektywność wykorzystania wody, usprawnić zwalczanie szkodników i chorób, ograniczyć stosowanie pestycydów, zwiększyć wydajność plonów oraz poprawić tolerancję na stres środowiskowy. Pomogły też w oddzieleniu produkcji rolnej od klimatu i innych czynników. Badacze zastosowali mieszankę do zwalczania chorób i szkodników w priorytetowych uprawach, takich jak jabłka, pomidory, winogrona stołowe i pomarańcze. W pierwszym roku zespół przeformułował i przetestował różne wersje mieszanki co najmniej dwa razy dla każdej rośliny. W testach porównano mieszanki ze standardowymi środkami i metodami ochrony roślin. W ten sposób określono optymalny skład preparatów. Testy nie potwierdziły żadnych zalet mieszanki zeolitu 4A pod względem zużycia wody, wydajności upraw czy zwalczania szkodników. Ustalono jednak, że środki te pomagają w zwalczaniu przynajmniej dwóch chorób. Badania wskazały też na bezpieczeństwo produktów dla środowiska oraz ich potencjał w zakresie zastąpienia chemicznych środków grzybobójczych. W toku dalszych prac przeprowadzono przygotowania do dalszych eksperymentów oraz do wprowadzenia środków na rynek. Etapy te objęły analizy ekonomiczne i oceny oddziaływania na środowisko, w tym analizę wpływu na sektor agroleśniczy i inne analizy porównawcze. Zespół zgromadził też wiedzę, która będzie mogła zostać wykorzystana w przyszłych badaniach, oraz opracował raport dla unijnych prawodawców. Środki ochrony roślin opracowane w projekcie ECO-ZEO przyczyniają się do wyeliminowania szkodliwych chemikaliów stosowanych w rolnictwie. Rozwiązania te oznaczają poprawę stanu zdrowia konsumentów i pracowników rolnych, a także niższe koszty ekonomiczne.

Słowa kluczowe

Ekoefektywne, zastosowania, ECO-ZEO, zeolit, rolnictwo, choroby

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania