Skip to main content

Development of a Novel Autonomous Non-Invasive Absolute Intracranial Pressure Measurement Device Based on Ultrasound Doppler Technology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nieinwazyjne mierzenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego

Uszkodzenie pourazowe mózgu jest częstą przyczyną całkowitej niepełnosprawności przed 40 rokiem życia. Stworzenie nieinwazyjnych metod pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego (ICP) znacznie ułatwi ocenę neurochirurgiczną.

Zdrowie

ICP jest niezwykle ważnym parametrem w diagnozowaniu i monitorowaniu neurologicznym, ponieważ odgrywa ważną rolę w dynamice wewnątrzczaszkowej. Pacjentom cierpiącym na choroby neurologiczne lub urazy mózgu mierzy się ICP w celu prognozowania i terapii. Podwyższone ICP jest najczęstszą przyczyną zgonu pacjentów neurochirurgicznych i występuje niezwykle często po przebytym urazie głowy. Jednakże obecne metody bezpośredniego pomiaru ICP są bardzo inwazyjne i niosą ze sobą ryzyko uszkodzenia tkanek i zakażenia. Aby znaleźć rozwiązanie tego problemu, naukowcy z finansowanego przez UE projektu BRAINSAFE II (Development of a novel autonomous non-invasive absolute intracranial pressure measurement device based on ultrasound Doppler technology) postanowili stworzyć nieinwazyjny miernik ICP do rutynowej opieki klinicznej. Uczeni chcieli wygenerować autonomiczne, szybkie i dokładne urządzenie do ilościowego pomiaru ICP bez potrzeby kalibracji. W tym celu konsorcjum stworzyło ulepszony ultrasonograf dopplerowski ze zoptymalizowanymi algorytmami przetwarzania sygnału i nowatorskim układem przykładania ciśnienia. Sprzęt charakteryzował się zwiększoną rozdzielczością i dokładnością pomiarów przepływu krwi w tętnicy ocznej (OA) wewnątrz- i zewnątrzczaszkowo. Ponadto w jego skład wchodził automatyczny elektromechaniczny przetwornik ultradźwiękowy do pozycjonowania przestrzennego, aby urządzenie nie wymagało wysoce wyszkolonego personelu i znalazło szerokie zastosowanie. Co najważniejsze, pomiary mogą być przeprowadzane krótko po urazie bez potrzeby przeprowadzania zabiegów chirurgicznych do zebrania danych. Z klinicznej perspektywy, urządzenie BRAINSAFE II stanowi przełom w diagnostyce klinicznej. Oczekuje się, że jego implementacja ulepszy diagnozowanie i leczenie chorób neurochirurgicznych i neurologicznych, minimalizując niepełnosprawność milionów osób po przebytym urazie głowy. Nieinwazyjna, innowacyjna technologia stworzona w ramach projektu BRAINSAFE II może być również użyta w innych przypadkach, gdzie monitorowanie ICP ulepszy opiekę, np. u osób z jaskrą lub chorobą Alzheimera.

Słowa kluczowe

Ciśnienie wewnątrzczaszkowe, uszkodzenie pourazowe mózgu, ultrasonograf dopplerowski, tętnica oczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania