Skip to main content

PROJECT FOR SHARING & GROWING NUCLEAR SAFETY CULTURE COMPETENCE

Article Category

Article available in the folowing languages:

Szkolenie z bezpieczeństwa jądrowego

Naukowcy z UE opracowują program szkoleniowo-informacyjny dla europejskich interesariuszy sektora jądrowego. W pierwszym roku udało się między innymi opracować treść kilku modułów szkolenia, dokonać przeglądu istniejących programów szkoleniowych oraz zgromadzić propozycje szkoleń.

Zmiana klimatu i środowisko

W marcu 2011 r. silne tsunami uszkodziło elektrownię jądrową w japońskiej Fukushimie, w wyniku czego doszło do wycieku substancji radioaktywnej. Po tym wydarzeniu, europejski komisarz ds. badań i innowacji oraz komisarz ds. energii wspólnie zaproponowali stworzenie programu szkoleniowo-informacyjnego w dziedzinie energetyki jądrowej dla Europy. Finansowany ze środków UE projekt NUSHARE (Project for sharing & growing nuclear safety culture competence) ma umożliwić realizację tego założenia. Do celów projektu należy opracowanie i zrealizowanie programów edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych poświęconych poprawie europejskiej kultury bezpieczeństwa jądrowego. Projekt jest skierowany do trzech grup: prawodawców i szefów agencji, pracowników organów regulacyjnych i organizacji działających w obszarze bezpieczeństwa jądrowego oraz dostawców energii elektrycznej i innych mediów. Prace w ramach projektu będą prowadzone przez trzy lata, od początku 2013 r. do końca 2016 r. W pierwszym okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie mające na celu przygotowanie działań informacyjnych. Pierwotną grupę docelową podzielono na dwie podgrupy: podmioty bezpośrednio zaangażowane w proces decyzyjny oraz podmioty wpływające na ten proces. Przygotowano materiały dla różnych modułów informacyjnych, dotyczących promieniowania, paliwa MOX i jego ponownego przetwarzania, kontroli bezpieczeństwa oraz kwestii społeczno-ekonomicznych. Dokonano też przeglądu istniejących programów szkoleniowych oraz potrzeb dotyczących takich programów. Zespół opisał swoje ustalenia w raporcie. We wstępnym spotkaniu interesariuszy wzięło udział 20 ekspertów, a w ramach projektu zorganizowano też następne spotkania poświęcone weryfikacji zaproponowanego programu szkoleniowego. Kolejne wydarzenie przyciągnęło już 55 interesariuszy. Badacze udokumentowali też istniejące międzynarodowe programy oraz wzięli udział w międzynarodowych warsztatach poświęconych kulturze bezpieczeństwa. W tej fazie dokonano przeglądu kluczowych zagadnień. Członkowie zespołu nawiązali kontakt z osobami, które mogą pomóc w przygotowaniu szkoleń i ich realizacji, a także z nich skorzystać. Otrzymano 14 wniosków od różnych organizacji, a obecnie trwa ich rozpatrywanie. Przygotowano także wstępny harmonogram realizacji prac. W ramach projektu NUSHARE powstają nowe programy szkoleniowe promujące kulturę bezpieczeństwa w branży jądrowej. Efektem będzie lepsze przygotowanie i komunikacja społeczności międzynarodowej, a także podniesienie standardów kultury bezpieczeństwa w całej Europie.

Słowa kluczowe

Jądrowe, bezpieczeństwo jądrowe, promieniowanie, szkolenia z fizyki jądrowej, kultura bezpieczeństwa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania