Skip to main content

Preparation and characterization of photo-responsive microcapsules based on azobenzene derivatives, for controlled delivery of active agents under visible light

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mikrokapsułki reagujące na światło

Mikroskopijne kapsułki, zawierające małe ilości substancji chemicznych, są wykorzystywane w wielu produktach obecnych w domach. Naukowcy z UE opracowali nowy typ światłoczułych mikrokapsułek, co może oznaczać możliwość zastosowania ich w całkiem inny sposób.

Technologie przemysłowe
Energia

Proces chemiczny znany jako enkapsulacja polega na tworzeniu małych kapsułek za pomocą powlekania drobnych cząstek lub kropelek jednej substancji przez inną substancję. Wiele produktów codziennego użytku, takich jak produkty spożywcze, perfumy, leki, barwniki, pestycydy i herbicydy, mają w swoim składzie takie mikrokapsułki. Wśród zalet mikrokapsułek należy wymienić ich właściwości stabilizujące i wydłużające ich działanie, a ponadto umożliwiają one kontrolowanie procesu uwalniania składników. Naukowcy wspierani w ramach unijnej inicjatywy PHOTOCAP (Preparation and characterization of photo-responsive microcapsules based on azobenzene derivatives, for controlled delivery of active agents under visible light) opracowali innowacyjne mikrokapsułki, których rozmiar można zmniejszać za pomocą światła. W pierwszej kolejności musieli oni stworzyć i scharakteryzować substancje, których struktura molekularna zmienia się pod wpływem światła. Następnie wykorzystali owe substancje do procesu syntezy z udziałem 15 różnych typów mikrokapsułek wypełnionych perfumami. Badacze wykorzystali szereg technik, aby scharakteryzować te nowe mikrokapsułki, w tym techniki mikroskopii, modelowania 3D i grupę osób do przeprowadzenia testów. Wyniki pokazały, że po trzech godzinach ekspozycji na światło mikrokapsułki były mniejsze w stosunku do ich rozmiarów przed wystawieniem na promieniowanie. Jednak po zostawieniu ich na 15 godzin w ciemności wróciły niemal całkowicie do swojego pierwotnego rozmiaru. Ponadto mikrokapsułki uwolniły swoje składniki tylko w momencie naświetlenia, a proces uwalniania był przedłużony. Zostało to zaobserwowane przez grupę testerów, którzy byli w stanie wyczuć zapach perfum nawet po siedmiu godzinach. Dla porównania typowe perfumy wyczuwalne są do trzech godzin. Proces modelowania pokazał, że mikrokapsułki miały mniejszą gęstość przed wystawieniem ich na działanie światła niż po tej czynności, a przyczyną tego jest przeorganizowanie struktury chemicznej, które zachodzi właśnie pod wpływem światła. Światłoczułe mikrokapsułki, jak te prezentowane w ramach omawianego projektu, mogłyby znaleźć zastosowanie w produktach używanych w gospodarstwach domowych, w medycynie, jak również w przemyśle elektronicznym, tekstylnym czy chemicznym. W rezultacie mogłyby się przyczynić do wdrożenia bardziej zrównoważonych metod produkcji, wytwarzania wydajniejszych produktów leczniczych (jak kremy przeciwsłoneczne) i niższych cen towaru.

Słowa kluczowe

Mikrokapsułki, światłoczuły, perfumy, PHOTOCAP

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania