Skip to main content

Demonstrating the effectiveness and commercial potential of CLIMAWIN intelligent windows for energy efficiency in retrofit of buildings in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Samoczynne nagrzewanie i chłodzenie okien

Europejskie konsorcjum producentów i dostawców pracuje nad wysokowydajnym modelem okna z systemem samoregulującym, który pozwoli na znaczne ograniczenie strat ciepła w budynkach.

Zmiana klimatu i środowisko

Zespół projektu CLIMAWINDA pracuje nad modelem okna z inteligentnym systemem wentylacji, które samodzielnie się nagrzewa i chłodzi w celu zminimalizowania strat energii i zoptymalizowania wentylacji. Moduł opracowany w ramach projektu CLIMAWIN pełni funkcję systemu odzyskiwania naturalnego ciepła z wentylacji w chłodniejszych strefach klimatycznych, natomiast w gorętszych regionach działa jako urządzenie samochłodzące. Rynkiem docelowym jest sektor modernizacji, ale moduł może również znaleźć zastosowanie w nowych projektach budowlanych. Rewolucyjny model okna posiada zintegrowane wentylatory do kontrolowanego poboru powietrza oraz zintegrowany system zasilania PV — są to innowacje niedostępne w istniejących systemach wentylacyjnych. Jest także wyposażony w filtry powietrza, wbudowaną elektronikę i bezprzewodową komunikację łączącą okna z pomieszczeniami. Energia, jaką okno CLIMAWIN traci poprzez przewodzenie, jest odzyskiwania z docierającego do niego powietrza, co umożliwia podniesienie temperatury dla większego komfortu. Okna wychodzące na południe pozwalają na uzyskanie zysku cieplnego netto, dzięki czemu stają się pasywnym systemem wentylacyjnym do odzyskiwania ciepła. Konsorcjum poczyniło znaczne postępy w rozwijaniu procesu produkcyjnego modeli CLIMAWIN. Obecnie trwają prace na wytworzeniem kluczowych elementów, w tym układów elektronicznych, zaworów i kontrolerów. Można już składać na nie zamówienia. Ponadto zautomatyzowano procesy uruchamiania i opracowano aplikację internetową/telefoniczną, która umożliwia zdalne sterowanie wentylatorami i żaluzjami. Przetestowano i udoskonalono nowe profile okienne oraz projekty okien aluminiowo-drewnianych, drewnianych i kombinacje innych materiałów. Dzięki temu obaj partnerzy z branży wytwórczej opracowali profile ram przeznaczone specjalnie dla modeli CLIMAWIN, które są obecnie wytwarzane i które można już zamawiać. Obecnie monitorowana jest wydajność gotowych okien w pięciu obiektach pilotażowych — dwóch w Niemczech, dwóch w Skandynawii i jednym w Irlandii. Najważniejszy model testowy zainstalowano w Instytucie Fraunhofer w Stuttgarcie, w którym dane z systemu monitorowania okna są zbierane co minutę. Opracowano wytyczne dotyczące instalacji, monitorowania i oddawania do eksploatacji nowych okien, a także uruchomiono tymczasową stronę internetową projektu CLIMAWINDA. Przygotowano animację komputerową przedstawiającą działanie okien oraz zaprojektowano i opublikowano w sześciu językach broszurę marketingową. W budynkach, w których zamontowane zostaną inteligentne okna CLIMAWIN, oszczędność energii ma wynieść od 15% do 20%, a ogrzewanie powietrza wentylacyjnego ma się kształtować na poziomie 50%. Oznacza to większy komfort, lepszą jakość powietrza i zdrowszy klimat wewnątrz pomieszczeń. Brian O’Brien, koordynator projektu CLIMAWINDA, wyjaśnia: "Model CLIMAWIN jest prawdopodobnie najciekawszą innowacją w dziedzinie oszczędzania energii od czasu wynalezienia technologii diodowej. Łączy usprawnienia w zakresie wydajności energetycznej z zaletami pod względem zdrowia i komfortu, których nie posiadają inne rozwiązania wentylacyjne. Nie mam wątpliwości, że stanie się standardowym elementem w budynkach o prawie zerowym zużyciu energii (NZEB) oraz w przyszłych domach pasywnych".

Słowa kluczowe

CLIMAWIN, CLIMAWINDA, inteligentne okna, efektywność energetyczna, wentylacja, izolacja, profile okienne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania