Skip to main content

Association between influenza virus RNA polymerase and the transcriptional machinery of the host cell

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwalczanie wszechobecnego wirusa grypy

Zakażenia wirusem grypy stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i obciążenie ekonomiczne na całym świecie. Odkrycie nowych celów przeciwwirusowych jest kluczowe w opracowywaniu skutecznych strategii zwalczania wirusa.

Zdrowie

Ogniska epidemiczne grypy sezonowej są przyczyną zachorowań milionów ludzi rocznie, powodując nawet 500 000 zgonów na całym świecie. Ponadto nawracające pandemie mogą prowadzić do powstania nowych szczepów wirusów, na które ludzie nie będą odporni. Dostępne szczepionki stale się dezaktualizują, a produkcja nowych, skierowanych wobec nowych szczepów wirusa, trwa wiele miesięcy. Ponadto liczba dostępnych środków przeciwwirusowych do stosowania w leczeniu grypy jest ograniczona, a rozwój oporności na te środki stanowi coraz poważniejszy problem. Zakłócanie działania wirusowej polimerazy RNA wydaje się obiecującym podejściem, pozwalającym blokować transkrypcję i replikację wirusa. Coraz więcej danych wskazuje, że oddziałuje ona z komórkową polimerazą II RNA (Pol II), lecz wiele aspektów tego oddziaływania pozostaje niejasnych, a jego rola biologiczna jest nieznana. Głównym zadaniem finansowanego przez UE projektu FLU-POLII (Association between influenza virus RNA polymerase and the transcriptional machinery of the host cell) było wyjaśnienie, jak oddziaływania polimerazy wirusa grypy z czynnikami komórkowymi regulują jego funkcje na poziomie molekularnym. W tym celu opracowano test in vitro do badania wiązania wirusowej polimerazy RNA do Poll II gospodarza. Wyniki wskazują, że w pełni złożone rybonukleoproteiny wirusa uczestniczące w jego transkrypcji wiążą się bezpośrednio do C-końcowej domeny Pol II. W tym wiązaniu pośredniczy polimeraza wirusa i jest ono zachowawcze – występuje u daleko ze sobą spokrewnionych szczepów A i C wirusa grypy. Ta obserwacja podkreśla istotność tego oddziaływania w biologii grypy. Oczekuje się, że przyszłe badania polegające na zmapowaniu domeny wiążącej polimerazę wirusa i Pol II ujawnią cele dla nowych, innowacyjnych leków przeciwwirusowych. Ponadto naukowcy przeprowadzili całogenomową analizę, aby wykazać ogólny wpływ zakażenia wirusem grypy na transkrypcję w komórce. Zidentyfikowano swoiste geny, których ekspresja ulega zmianie pod wpływem zakażenia wirusem grypy. Jako że skuteczność obecnych metod zwalczania grypy jest ograniczona, wyniki projektu FLU-POLII mają ogromne znaczenie społeczno-ekonomiczne. Wirusowa polimeraza RNA stanowi uniwersalny cel leków przeciwwirusowych, które mogą uzupełnić obecne metody leczenia, zwłaszcza wobec narastającego problemu oporności.

Słowa kluczowe

Wirus grypy, środki przeciwwirusowe, polimeraza II RNA, FLU-POLII, genom

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania