Skip to main content

Multifunctional facades of reduced thickness for fast and cost-effective retrofitting

Article Category

Article available in the folowing languages:

Czyste, ekologiczne panele uzupełniające dla wydajnych energetycznie budynków

W Europie budynki odpowiedzialne są za ponad 40% zużycia energii i 36% ogólnych emisji CO2. W ramach inicjatywy UE zaprezentowano lekkie, wytrzymałe, efektywne kosztowo panele uzupełniające o wysokiej wydajności.

Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe
Energia
Badania podstawowe

Każdego roku ogólna liczba budynków w Europie zwiększa się o niemal 1,5%. Starsze budynki, które stanowią większą część tej liczby, w większości cechują się niską wydajnością energetyczną. Pilnie wymagają renowacji. W ramach finansowanego ze środków UE projektu MF-RETROFIT (Multifunctional facades of reduced thickness for fast and cost-effective retrofitting) opracowano wielofunkcyjne fasady, w tworzeniu których wykorzystano technologie, które mogą usprawnić wszystkie aspekty zewnętrznego panelu fasadowego - od redukcji wagi, grubości i czasu instalacji, do wydłużenia żywotności. Zespól projektu MF-RETROFIT opracował warstwową strukturę, integrując różne materiały o funkcjach indywidualnych i synergicznych. Aby to osiągnąć, wykorzystano wiele technik i technologii, które wykorzystują różne surowce przetwarzane w sposób energooszczędny i niskotoksyczny. Partnerzy projektu wprowadzili do paneli materiały zmieniające fazę, aby zapewnić im możliwość magazynowania ciepła. Zmodyfikowali te materiały, aby zwiększyć ich funkcjonalność. Wszystkie surowce i materiały końcowe zostały w pełni scharakteryzowane pod względem struktury i właściwości. Właściwości mechaniczne, izolacyjne i ognioodporne poszczególnych warstw i zintegrowanych paneli zostały zmierzone zgodnie ze standardami nominalnymi. Aby wyprodukować szeroką gamę nanocząstek, naukowcy opracowali innowacyjną metodę rozpraszania nanocząstek, wykorzystującą wysokoenergetyczny proces mielenia kulowego. Wykonano testy nanocząstek, aby polepszyć niektóre właściwości lub usprawnić przetwarzanie materiałów. Opracowano cztery modele, na podstawie których możliwe było sprawdzenie prawdopodobnego zachowania termicznego, hydrotermicznego i mechanicznego paneli. W ramach projektu MF-RETROFIT opracowano dodatkowe modele w celu przeprowadzenia oceny wydajności panelu w ciągu roku w różnych strefach klimatycznych. Skalowane prototypy paneli zostały wyprodukowane i przetestowane. Ponadto wiarygodność i zrównoważenie projektu zapewnione zostały poprzez analizę kosztów i wpływu na środowisko. Dzięki 40% redukcji wagi i objętości innowacyjne fasady usprawniają izolację termiczną, chronią przed ogniem, oferują właściwości samoczyszczące dzięki warstwom fotokatalitycznym, kontrolują wilgotność, a także stanowią strukturalnie stabilne pokrycie ścian. Prace przeprowadzone w ramach projektu MF-RETROFIT pomogą UE osiągnąć cele w zakresie zużycia energii na 2020 rok.

Słowa kluczowe

Panele uzupełniające, budynki, zużycie energii, MF-RETROFIT, fasady

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania