Skip to main content

European Gender Medicine Network

Article Category

Article available in the folowing languages:

Medycyna precyzyjna dla obu płci

Mężczyźni i kobiety są fizjologicznie i społecznie różni, lecz te różnice nie są brane pod uwagę w leczeniu chorób. Nowe badania mają na celu analizę tego zagadnienia w całej branży medycznej.

Zdrowie

Wprawdzie zdrowie ludzi w UE uległo ogólnej poprawie przez ostatnie dekady, nie jest to jednak poprawa równa dla wszystkich. Te nierówności w stanie zdrowia wynikają z biologicznych i społecznych różnic między kobietami a mężczyznami. Różnice te generują rodzą stosowania różnych metod leczenia. Wymagają one również świadomości ze strony pacjentów i pracowników służby zdrowia. Finansowana przez UE inicjatywa EUGENMED (European Gender Medicine Network) miała na celu poprawę zdrowia wszystkich obywateli europejskich poprzez udoskonalenie badań z dziedziny zdrowia i biomedycyny nakierowanych na określone grupy docelowe. Naukowcy z projektu pracowali nad planem badań medycznych nad płcią biologiczną i kulturową. Aby ten plan można było zrealizować, potrzebna była współpraca przedstawicieli licznych instytucji naukowych i administracyjnych związanych ze służbą zdrowia. Członkowie zespołu ustalili między innymi, że choroby sercowo-naczyniowe wymagają różnych metod klinicznych w przypadku mężczyzn i kobiet. Grupa wykazała, że wzięcie pod uwagę płci biologicznej i kulturowej w przypadku chorób sercowo-naczyniowych poprawi ich leczenie. Wypracowano też politykę wobec astmy, cukrzycy, raka płuc i udaru. Uczestnicy projektu EUGENMED stworzyli również zalecenia dla placówek finansujących i społeczności naukowej odnośnie do wpływu płci biologicznej i kulturowej na leczenie częstych chorób, takich jak cukrzyca lub astma. Skutkiem odkryć uczestników projektu jest między innymi decyzja, że Europejska Agencja Leków (EMA) nie będzie więcej przeprowadzać badań klinicznych bez udziału kobiet i osób starszych. Projekt stanowi strukturę otwartą na współpracę między różnymi instytucjami badawczymi i przemysłowymi. W związku z tym jego ustanowienie będzie jeszcze długo wpływać na europejskie badania i praktykę kliniczną. Projekt EUGENET jest otwartą, zrównoważoną strukturą mającą utrzymywać przyszłe badania i siec współpracy.

Słowa kluczowe

Choroby, plan, branża medyczna, zdrowie, EUGENMED, medycyna genderowa, różnice płci biologicznej i kulturowej

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania