CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Prace nad technologią, dzięki której pacjenci z cukrzycą typu 1 zapomną o swojej chorobie

Dwie istotne innowacje umożliwiające stworzenie bionicznej trzustki są „gotowe do wprowadzenia na rynek”, a zatem możliwość automatycznej kontroli poziomu cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 1 staje się coraz bardziej realistyczna.

Zdrowie icon Zdrowie

Eksperci Radaru Innowacji – inicjatywy, która powstała z myślą o wyróżnianiu innowatorów i innowacyjnych rozwiązań wykazujących najwyższy potencjał wśród wszystkich projektów finansowanych ze środków UE – uznali, że dwie kluczowe innowacje zaprezentowane przez norweską firmę Lifecare zajmującą się technologią nanoczujników są gotowe do wprowadzenia na rynek. W ramach wspieranego przez UE projektu FORGETDIABETES firma Lifecare wraz z partnerami z Niemiec, Francji i Włoch opracowuje optymalną pod względem immunologicznym, w pełni wszczepialną, zautomatyzowaną, bioniczną niewidzialną trzustkę, która w sposób radykalny poprawi jakość życia osób z cukrzycą typu 1. Cukrzyca typu 1 jest chorobą przewlekłą, która powoduje, że układ odpornościowy osoby chorej niszczy komórki trzustki wytwarzające insulinę. Bez insuliny organizm nie jest w stanie kontrolować glikemii, czyli stężenia glukozy we krwi, co może prowadzić do utraty wzroku, niewydolności nerek, zawału serca, udaru mózgu czy amputacji kończyn dolnych. Niestety, jak dotąd nie opracowano leku na tę chorobę, dlatego niezwykle ważne jest rozwijanie nowych technologii, takich jak bioniczna niewidzialna trzustka, które są w stanie przywrócić funkcję kontroli stężenia glukozy we krwi w organizmie pacjenta.

Zadania stojące przed kluczowymi innowatorami

Jak czytamy w komunikacie prasowym na stronie firmy Lifecare, w ramach wspomnianego projektu ma ona do wykonania dwa ważne zadania. Pierwszym z nich jest opracowanie wszczepialnego, dootrzewnowego czujnika stanowiącego podstawowy komponent sztucznej trzustki, a drugie polega na stworzeniu systemu testowania in vitro oraz pompy insulinowej kompatybilnej ze sztuczną trzustką. Prace te są realizowane przez podmiot w pełni zależny od Lifecare – niemiecką firmę Lifecare Laboratory (wcześniej: PFÜTZNER Science & Health Institute) będącą partnerem projektu FORGETDIABETES. W ramach drugiego zadania Lifecare Laboratory opracowała stanowisko testowe in vitro do dynamicznego badania zakłóceń czujników glukozy. Jest to ważny krok w procesie projektowania urządzenia, ponieważ umożliwia wykrywanie wad mechanicznych lub projektowych, a także testowanie wytrzymałości urządzenia bez konieczności wszczepiania go do organizmu pacjenta. W pierwszej połowie 2022 roku na łamach czasopisma „Journal of Diabetes Science and Technology” ukazał się artykuł naukowy opisujący szczegóły tego protokołu testowego. Po przeanalizowaniu czterech kluczowych innowacji opracowanych w projekcie FORGETDIABETES eksperci Radaru Innowacji poinformowali niedawno firmę Lifecare, że jej dwa wynalazki – wszczepialny, dootrzewnowy czujnik oraz system testowania in vitro – zostały uznane za „gotowe do wprowadzenia na rynek”. A to oznacza, że w ocenie ekspertów przedstawione innowacyjne rozwiązania są dojrzałe technologicznie, a konsorcjum projektu wykazuje olbrzymie zaangażowanie w proces ich komercjalizacji. Wyniki powinny być dostępne na stronie internetowej Radaru Innowacji we wrześniu 2022 roku. Ponadto w oparciu o wskaźnik potencjału tworzenia rynku opracowany przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej stwierdzono, że nowatorskie rozwiązania firmy Lifecare są innowacjami o przełomowym charakterze. Wskaźnik ten pomaga ekspertom w określeniu, które innowacje posiadają potencjał w zakresie tworzenia rynku. Zgodnie z tą klasyfikację dwa wyróżnione rozwiązania znalazły się w grupie 14 % najważniejszych innowacji, które powstały przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Kiedy nowa bioniczna, niewidzialna trzustka opracowana w ramach projektu FORGETDIABETES (A BIONIC INVISIBLE PANCREAS TO FORGET DIABETES) zostanie udostępniona na rynku, osoby z cukrzycą typu 1 otrzymają możliwość kontrolowania glikemii w taki sam sposób, co osoby zdrowe. Najprościej rzecz ujmując, pozwoli to diabetykom uwolnić się od ciągłego myślenia o swojej chorobie. Więcej informacji: strona projektu FORGETDIABETES

Słowa kluczowe

FORGETDIABETES, cukrzyca, cukrzyca typu 1, trzustka, czujnik, Radar Innowacji, innowacje, wynalazek, poziom cukru we krwi, glikemia

Powiązane artykuły