Skip to main content

In-field wireless sensor network to predict rice blast

Article Category

Article available in the folowing languages:

System monitorowana pola zapobiegający chorobom ryżu

Naukowcy z UE i Turcji opracowali system monitorowania pól ryżowych w czasie rzeczywistym, który pomoże rolnikom chronić swoje uprawy przez zarazą ryżu, wyniszczającą chorobą grzybiczą.

Żywność i zasoby naturalne

Zaraza ryżu, wywoływana przez grzyb Pyricularia oryzae, to najbardziej niszcząca choroba ryżu stanowiąca największe zagrożenie dla upraw na całym świecie. Nawet umiarkowane zakażenie może spowodować zmniejszenie plonu o około 50%. Szacuje się, że ryż niszczony corocznie przez zarazę wystarczyłby do wykarmienia 60 milionów ludzi. Choroba ta rozprzestrzenia się szybko w korzystnych dla siebie warunkach środowiskowych, takich jak określona temperatura powietrza, wilgotność względna, okres zwilżenia liści i nasłonecznienie. Dodatkowo uprawa średnio lub bardzo wrażliwych odmian ryżu oraz nadmierne stosowanie nawozów azotowych zwiększają podatność tych roślin na chorobę, co dowodzi, że nieodpowiednie zarządzanie uprawą może jeszcze bardziej zwiększyć straty. Ze względu na duże zagrożenie ze strony choroby rolnicy często nadmiernie opryskują pola środkami grzybobójczymi, nawet jeśli warunki środowiskowe nie sprzyjają rozwojowi zarazy. Taki sposób kontroli zakażeń zarazą ryżu ma negatywny wpływ na środowisko. W ramach finansowanego przez UE projektu RICE-GUARD o nazwie „In-field wireless sensor network to predict rice blast)” opracowywano nowy system monitorowania pól, który pomoże rolnikom przewidywać ogniska chorobowe i chronić swoje uprawy. Bezprzewodowa sieć czujników składa się z tanich, bezprzewodowych, zasilanych energią słoneczną czujników monitorujących warunki środowiskowe i klimatyczne. Zamontowany na poziomie zielonych części ryżu system w czasie rzeczywistym gromadzi informacje o temperaturze, wilgotności względnej, zwilżeniu liści i promieniowaniu słonecznym. Zebrane informacje są przesyłane do centralnego serwera, który na ich podstawie tworzy model prognostyczny pozwalający przewidzieć ogniska chorobowe 5 do 7 dni przed ich wystąpieniem, co zapewnia wystarczająco dużo czasu na podjęcie odpowiednich decyzji. Jednymi z najważniejszych funkcji systemu są dostarczanie zdalnych odczytów warunków na polu oraz ocena poziomu ryzyka w promieniu od 77 do 100 hektarów. Dzięki temu rolnicy otrzymują aktualne dane dotyczące prawdopodobieństwa zakażenia zarazą ryżu i mogą na ich podstawie podjąć właściwe decyzje co do kolejnych kroków. Testy systemu monitorowania RICE-GUARD przeprowadzone na pięciu polach ryżowych w różnych miejscach w Europie wykazały, że system dostarcza cennych informacji bez względu na lokalizację. Aby dowieść adaptacyjności modelu, system zamontowano zarówno na polach ryżowych o kontrolowanych warunkach, jak i na tych niekontrolowanych. Dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika hodowcy ryżu mogą śledzić warunki lokalne i na ich podstawie określać podatność upraw na zakażenie zarazą ryżu. System monitorowania RICE-GUARD pomoże też rolnikom zarządzać przypadkami zakażenia, co przełoży się na większe plony i przyczyni do ograniczenia stosowania preparatów grzybobójczych, a tym samym do rozwoju bardziej zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska rolnictwa.

Słowa kluczowe

System monitorowana, choroby, zaraza ryżu, grzyb, RICE-GUARD, bezprzewodowa sieć czujników

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania