Skip to main content

Multi-focal scanning plasmonic nanoscope for super resolution imaging of living cells

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przełomowa mikroskopia

Nowa technologia obrazowania pozwala naukowcom na wizualizację małych obiektów, na przykład cząsteczek, w rozdzielczości wyższej, niż to było dotychczas możliwe.

Gospodarka cyfrowa

Przełomowe osiągnięcia naukowe umożliwiają nam powiększanie obiektów w rozdzielczości nanoskopowej — w skali około jednej miliardowej metra — i mniejszej. Obrazowanie w tej skali określane jest mianem super rozdzielczości. Celem jest tu pokonanie limitu dyfrakcji, uniemożliwiającego skupienie światła w wymiarach mniejszych niż długość jego fali. Zjawisko to ograniczało rozdzielczość konwencjonalnych soczewek. Choć naukowcom udało się pokonać limit dyfrakcji, wadą dotychczasowej technologii są inne ograniczenia, na przykład małe pole widzenia i długi czas obrazowania. W ramach projektu MULTISPLASH (Multi-focal scanning plasmonic nanoscope for super resolution imaging of living cells), finansowanego ze środków UE, naukowcy opracowali nową technologię obrazowania, która nie tylko powiększa obiekty poniżej limitu dyfrakcji, ale także eliminuje inne ograniczenia wcześniejszych rozwiązań. Uczeni wykorzystali pewien typ fali elektromagnetycznej w celu propagacji światła używanego do oświetlania obrazów. Fale te przemieszczają się na granicy faz między metalem i powietrzem, a ich długość jest mniejsza niż długość fali światła. Dzięki zmniejszeniu długości fali światła naukowcy zredukowali i pokonali limit dyfrakcji. Uczeni połączyli tę technikę super rozdzielczości z metodą szybkiej rejestracji obrazów i dużym polem widzenia. W ostatniej fazie badań zbudowano i zoptymalizowano cały mikroskop. Stworzenie soczewki umożliwiającej uzyskanie super rozdzielczości przy użyciu światła widzialnego i bez poważniejszych ograniczeń oznacza, że omawiana inicjatywa przyczyniła się do rozwoju wiedzy z zakresu mikroskopii i udoskonalenia budowy aparatury. Osiągnięcia te mogą zostać wykorzystane do rozwoju biomedycyny, a także do połączenia nauki o energii elektrycznej z nauką o świetle.

Słowa kluczowe

Mikroskopia, obrazowanie, super rozdzielczość, limit dyfrakcji, MULTISPLASH

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania