Skip to main content

Post-glacial recolonisation and Holocene anthropization impact on populations of shrews and hedgehogs from Western Europe inferred from zooarchaeology, historical biogeography and ecological modeling

Article Category

Article available in the folowing languages:

Proces polodowcowej rekolonizacji przez małe ssaki

Zespół naukowców wspieranych ze środków UE odtworzył proces rekolonizacji obszarów przez ryjówki i jeże, odbywający się po zakończeniu epoki lodowcowej. Za pomocą metody datowania radiowęglowego i metod statystycznych dokonali oni porównania morfologii żuchwy wielu różnych współczesnych i dawnych populacji.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne
Badania podstawowe

Podczas ostatniej epoki lodowcowej lodowce europejskie przyczyniły się do wyparcia wielu gatunków zwierząt z zajmowanych terytoriów. Na końcu wspomnianego okresu zwierzęta ponownie ruszyły na północ, ale szczegóły tej migracji wciąż są niejasne. Finansowany ze środków unijnych projekt SMALL_MAM_RECOL (Post-glacial recolonisation and Holocene anthropization impact on populations of shrews and hedgehogs from western Europe inferred from zooarchaeology, historical biogeography and ecological modelling) miał na celu zrekonstruowanie procesu przemieszczania się po zakończeniu epoki lodowcowej. Zespół naukowców badał wiele gatunków ryjówkowatych i jeżowatych, wykorzystując do tego najważniejsze skamieliny, metodę datowania radiowęglowego i nowe metody statystyczne dla morfologicznego podziału gatunków. Naukowcy zebrali i sprawdzili materiał ze stanowisk archeologicznych we Francji, pochodzący z okresu od ok. 17 000 lat temu do czasów historycznych. Podobny materiał pochodzący ze stanowisk w Hiszpanii obejmuje okres od późnego plejstocenu do holocenu. Pracownicy uzupełnili próbki archeologiczne o próbki z muzeów w zachodniej i wschodniej Europie oraz wysp na Morzu Śródziemnym. Zespół wykorzystał te dane do stworzenia modelu wyjściowego dla procesu rekolonizacji. Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniu z zakresu analizy morfologicznej, by następnie zastosować wiedzę teoretyczną do badania próbek. Opracowano też metodę segregowania próbek na odrębne populacje, opartą na analizie statystycznej morfologii żuchwy. Badacze zaobserwowali, że średnie rozmiary populacji z obszaru Północnego Atlantyku i wysp śródziemnomorskich były większe. Podobnie zespół był w stanie wyszczególnić dwa odrębne gatunki ryjówkowatych. Uczestnicy projektu opracowali też nowe techniki do pobierania kolagenu z kości. Minimalne ilości kolagenu okazały się wystarczające do tego, by przeprowadzić dokładne datowanie metodą radiowęglową. Tak dokonane rozróżnienie populacji pomogło w odtworzeniu i datowaniu przemieszczania się ryjówkowatych i jeżowatych w Europie Zachodniej w kierunku północnym.

Słowa kluczowe

Ryjówkowate, jeżowate, SMALL_MAM_RECOL, polodowcowa rekolonizacja, późny plejstocen, holocen, geometryczna morfometria, datowanie radiowęglowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania