Skip to main content

The Actinomycete Connection

Article Category

Article available in the folowing languages:

Utrzymywanie zależności mutualistycznej

Czy mrówki parasolowe pobierają pozostające z nimi w symbiozie i produkujące antybiotyki bakterie ze środowiska, czy też ten związek mutualistyczny wynika z koewolucji na przestrzeni lat? Naukowcy odpowiedzieli na to pytanie, pokazując, jak mutualizm prowadzi do formowania korzystnych dla gospodarza społeczności bakteryjnych.

Zdrowie

Mutualizm znacząco przyczynia się do złożoności w przyrodzie. Wyjaśnienie, jak współpraca między różnymi gatunkami pozostaje stabilna po wielu pokoleniach, jest w związku z tym ważnym zadaniem biologii ewolucyjnej, które nadal wymaga badań. Finansowany przez UE projekt TACTIC (The actinomycete connection) miał na celu wyjaśnienie natury symbiozy między mrówkami parasolowymi a wytwarzającymi antybiotyki bakteriami Pseudonocardia, oraz wykorzystaniem tej symbiozy i społeczności mikrobiologicznej (mikrobiomu) jako modelu do badań nad mutualizmem. Naukowcy zmapowali zewnętrzny mikrobiom (na oskórku) grup robotnic w różnym wieku, aby zbadać, jakim przemianom ulega ta symbioza przez czas życia mrówki; oraz w obrębie różnych gatunków, od tych prymitywnych po bardziej wyspecjalizowane, aby zbadać różnorodność szczepów bakteryjnych. W ramach doświadczeń na bakteriach symbiotycznych i ich znanych konkurentach przebadano teoretyczne modele dynamiki bakteryjnego współzawodnictwa, aby sprawdzić, jak korzystne mikrobiomy mogą ewoluować w mutualizm. Naukowcy wykazali, że bardziej wyspecjalizowane gatunki mrówek parasolowatych są w ścisłej, powstałej na drodze koewolucji symbiozie zdominowanej przez wytwarzające antybiotyki Pseudonocardia. Odkryli, że mrówki parasolowe wydają się promować współzawodnictwo pośród bakterii swego oskórka. Daje to przewagę społecznościom promieniowców, które są korzystne dla mrówczego gospodarza. Wyniki rzuciły światło na naturę symbiozy między mrówkami parasolowymi i promieniowcami Pseudonocardia, oraz pozwoliły lepiej wyjaśnić, jak symbioza utrzymuje się w czasie.

Słowa kluczowe

Mutualizm, mikrobiom, antybiotyki, promieniowce, mrówki parasolowe, TACTIC, symbioza

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania