Skip to main content

Cultural Narratives of Crisis and Renewal

Article Category

Article available in the folowing languages:

Twórczość kulturalna z Europy i Ameryki Łacińskiej w czasach kryzysu: wyobrażenie innych realiów

W ramach jednego z projektów finansowanych przez UE naukowcy badali rolę twórczości kulturalnej – nie tylko jako źródła spójnych opowieści tworzonych w czasach kryzysu, ale jako przestrzeni, w której można kreować alternatywne wersje odbudowy społecznej.

Społeczeństwo

Dr Jorge L. Catalá-Carrasco, jeden z koordynatorów projektu, wyjaśnia: „Głównym celem projektu CRIC było wykorzystanie literaturoznawstwa, historii, socjologii, antropologii, filmoznawstwa i sztuk wizualnych do analizy procesów twórczości kulturalnej poruszającej tematy kryzysu i odbudowy”. Badanie obu tematów jest bardzo ważne, ponieważ kryzys i odbudowa są ze sobą nierozerwalnie związane i tak są postrzegane przez społeczeństwa. Osiągnięcia projektu Zespół projektu CRIC wyjaśnił mechanizmy kryzysów, które od lat 70. ubiegłego wieku do 2008 roku cyklicznie dotykały kraje Europy i Ameryki Łacińskiej opierające swoje gospodarki na modelu neoliberalnym. Przeanalizował także finansjalizację życia społecznego oraz zmiany w ustalonych relacjach między płciami, grupami etnicznymi i różnymi pokoleniami. „Ponadto zorganizowaliśmy trzy międzynarodowe konferencje, dwie wystawy sztuki i dwie szkoły zimowe oraz wydaliśmy 70 publikacji naukowych w formie książek, filmów dokumentalnych i artykułów prasowych”, tłumaczy dr Patricia Oliart, koordynatorka projektu. Zespół projektu CRIC, obejmujący naukowców z czterech uniwersytetów w Europie i czterech w Ameryce Łacińskiej, zrealizował 96 % planowanych pobytów badawczych (obejmujących łącznie 224 miesiące z 232), umożliwiając 80 naukowcom podróżującym pomiędzy Europą a Ameryką Łacińską wymianę wiedzy i doświadczeń. „To było ogromne wspólne przedsięwzięcie, które zaowocowało stworzeniem rozległej sieci badaczy”, mówi dr Catalá-Carrasco. Dr Oliart dodaje: „Cieszymy się, że podczas realizacji projektu CRIS 10 doktorantów rozpoczęło studia i albo osiągnęło znaczne postępy w swoich badaniach, albo skończyło swoje rozprawy doktorskie”. Współpraca pomiędzy badaczami „Ważnym rezultatem projektu jest stworzenie społeczności badaczy, którzy przez cztery lata angażowali się w wymiany naukowe na różnych kontynentach i realizację wielu innych wspólnych działań”, mówi dr Catalá-Carrasco. Współpraca w ramach projektu zaczęła się do nawiązania kontaktów pomiędzy badaczami z dwóch osobnych sieci każdego koordynatora projektu, a następnie znacznie się rozwinęła, obejmując nie tylko nowych naukowców, ale także nowe dziedziny badań (w porównaniu z początkowymi założeniami). Każdy badacz rozbudował własne sieci kontaktów w odwiedzanych przez siebie krajach, nawiązując nowe znajomości w instytucjach zaangażowanych w realizację projektu oraz poza nimi. Było to niezwykle korzystne dla prowadzonych badań, współpracy między uczestnikami i rezultatów projektu. „Bardzo cieszymy się, że mogliśmy spędzić czas w ośrodkach akademickich w Chile, Peru i Argentynie", dodaje dr Oliart. W społecznościach Ameryki Łacińskiej uniwersytety pełnią ważną rolę także poza środowiskiem akademickim. „Wydarzenia, które zorganizowaliśmy w ramach projektu, cieszyły się dużym zainteresowaniem i odbiły się szerokim echem, co rzadko spotyka się w Europie”, relacjonuje dr Catalá-Carrasco. Podsumowanie projektu Koordynacja projektu była trudnym zadaniem. Ostatecznie w wymianach naukowców wzięło udział aż 80 badaczy. „Dlatego też, mimo że udało nam się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania, a nawet więcej, nasza praca przyniosła tak dużo rezultatów, że wciąż mamy wiele do zrobienia zanim będziemy mogli przejść do kolejnego projektu”, mówi dr Oliart. Przyszłe projekty będą opierać się na partnerstwach zawiązanych w ciągu ostatnich czterech lat. Dr Catalá-Carrasco podsumowuje: „Mamy ogromne szczęście współpracować z tak dużą grupą badaczy”. Uczestnicy projektu mogli zdobyć i rozpowszechniać nową wiedzę w badanych dziedzinach, dzielić się swoimi badaniami z nowymi odbiorcami, angażować wiodących naukowców w swoje działania i rozwinąć swoją karierę. Więcej informacji na temat projektu można uzyskać, oglądając film wideo.

Słowa kluczowe

CRIC, kryzys i odbudowa, twórczość kulturalna, Ameryka Łacińska, narracja kulturowa, model neoliberalny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania