Skip to main content

Visual Privacy Management in User Centric Open Environments

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wizjonerskie rozwiązanie dotyczące prywatności danych online

W ramach finansowanego ze środków UE projektu VISION opracowano wizualną platformę prywatności mającą na celu ułatwienie podmiotom publicznym zapewnianie przejrzystych usług e-administracji o zwiększonym poziomie prywatności, które spełniają najwyższe wymagania norm dotyczących prywatności i oferują obywatelom spersonalizowaną kontrolę nad danymi.

Gospodarka cyfrowa

To rozwiązanie, które przeszło pomyślnie serię testów pilotażowych (na przykład w hiszpańskich i włoskich szpitalach), zapewnia obywatelom kontrolę nad prywatnością cyfrową dzięki możliwości tworzenia i monitorowania osobistej Umowy poziomu prywatności (PLA, Privacy Level Agreement). Umożliwia to uzyskanie przejrzystej wizualizacji preferencji prywatności danych, którymi mogą zarządzać instytucje publiczne. „Wyniki uzyskane podczas testów pilotażowych potwierdziły, że platforma ta zwiększa świadomość problemów związanych z prywatnością i ochroną danych wśród obywateli oraz poziom kontroli nad zarządzaniem ich danymi” – mówi koordynatorka projektu VISION, Loredana Mancini z firmy Business-e we Włoszech. Platforma prywatności projektu VISION (VPP, VISION Privacy Platform) okazała się również skutecznym narzędziem do zwiększania przejrzystości i odpowiedzialności związanej z działaniami administracji publicznej, zapewniając ich pełną zgodność z przepisami dotyczącym prywatności danych online. „Otrzymujemy już prośby od innych organizacji o rozpoczęcie programów pilotażowych opartych na rozwiązaniu VISION” – mówi Mancini. „Choć platforma została opracowana i przetestowana dla organów publicznych, model ten można z łatwością rozszerzyć, aby umożliwić jego zastosowanie w organizacjach dowolnego typu, w których udostępniane i wykorzystywane są dane osobowe”. Inteligentniejsza administracja Technologia internetowa rozwija się z tak imponującą prędkością, że czasami trudno jest dostrzec, jak bardzo odmieniła nasze życie. Zmieniają się również oczekiwania – obywatele oczekują teraz natychmiastowego połączenia z Internetem, gdziekolwiek się znajdą, oraz możliwości użycia urządzeń mobilnych do wykonywania różnych czynności, takich jak obsługa bankowości, rezerwowanie lotów i hoteli oraz uzyskiwanie informacji o ruchu ulicznym w czasie rzeczywistym. Coraz częściej spodziewamy się takiej samej łatwości w dostępie do usług od instytucji publicznych, takich jak władze lokalne i służba zdrowia” – zauważa Mancini. „Oczekujemy również, że te usługi będą bezpieczne, a nasze dane będą chronione”. Dostarczanie inteligentnych usług administracji w bezpieczny sposób stanowi wyzwanie dla sektora publicznego. „Wymaga to możliwości integracji i udostępniania informacji między różnymi organami publicznymi, a czasami nawet organizacjami prywatnymi” – mówi Mancini. „Niezbędny jest otwarty model danych, który umożliwia obywatelom bezpieczny i bezproblemowy dostęp do ich informacji oraz usług publicznych z dowolnego miejsca”. Gotowość do regulacji Aby to umożliwić, w ramach projektu VISION skupiono się na kwestii prywatności. Stanowi ona kluczowe wyzwanie dla administracji publicznej, która często nie dysponuje narzędziami i wiedzą specjalistyczną niezbędną do prowadzenia analiz dotyczących prywatności oraz jej naturalnej integracji w usługach cyfrowych. Wprowadzenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które wchodzi w życie w maju 2018 roku, jest związane z nowymi, zaostrzonymi politykami dotyczącymi prywatności dla wszystkich organizacji przechowujących informacje obywateli UE. Rozporządzenie to ma na celu przekazanie obywatelom kontroli nad ich danymi osobowymi. „Platforma VISION zapewnia wsparcie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przez tworzenie dostosowanych Umów poziomu prywatności, które uwzględniają potrzeby obywateli dotyczące prywatności i umożliwiają im kontrolę nad danymi, zapewniając organizacjom metody i narzędzia do zastosowania podejścia opartego na uwzględnieniu prywatności na etapie projektowania usług cyfrowych” – wyjaśnia prof. Haris Mouratidis z Uniwersytetu w Brighton w Wielkiej Brytanii, który odpowiadał za rozwój umów PLA oraz metod opartych na uwzględnianiu prywatności na etapie projektowania w projekcie VISION. Konsorcjum projektu VISION wierzy, że platforma projektu stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę przekazywania kontroli nad prywatnością danych obywatelom w sektorze publicznym i prywatnym. „Z tego względu ogólne rozporządzenie o ochronie danych może być silnym czynnikiem pobudzającym rynek, a wielu dostawców technologii wyraża chęć promocji swoich firm jako zgodnych z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” – mówi Mancini. „Nasza platforma może zapewnić im przewagę. Obecnie zapoznajemy się z raportami analiz rynkowych i nie spotkaliśmy się z podobnym rozwiązaniem na rynku”.

Słowa kluczowe

VISION, prywatność, e-administracja, PLA, GDPR, dane, VPP, obywatele

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania