Skip to main content

5G Applications and Devices Benchmarking

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wzorzec dla nowych urządzeń, usług i aplikacji gotowych do pracy w technologii 5G

Technologia 5G zapoczątkuje nową erę łączności, ale by stać się siecią urządzeń dostępną zawsze i wszędzie, o której marzą użytkownicy, niezbędne jest zapewnienie bezproblemowego korzystania z niej. W ramach finansowanego przez UE projektu opracowano w pełni rozwiniętą strategię testowania wspierającą komercyjne wprowadzenie aplikacji, urządzeń i usług 5G.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Zgodnie z najnowszym Raportem Mobilności firmy Ericsson, ruch danych w sieciach komórkowych ma wzrosnąć ponad pięciokrotnie w ciągu najbliższych pięciu lat. Oszałamiająca liczba urządzeń związanych z wprowadzeniem Internetu przedmiotów (IoT) oraz zwiększona różnorodność wymagań wynikających z nowych przypadków użycia 5G wygeneruje nowe strumienie przychodów dla dostawców aplikacji i usług mobilnych. Głównym problemem, który musi rozwiązać 5G, jest brak znormalizowanego sposobu weryfikacji działania urządzeń, aplikacji i usług w kompleksowej konfiguracji sieci. Wymagania stawiane przez wszechobecną łączność 5G sprawiają, że konieczne jest sprawdzenie, jak dobrze działają aplikacje programowe w różnych warunkach sieciowych lub jak dobrze działają urządzenia w porównaniu z innymi urządzeniami działającymi w tym samym scenariuszu IoT. Znaczenie testowania 5G Naukowcy pracujący nad finansowanym przez UE projektem TRIANGLE z powodzeniem stworzyli ramy, które mają pomóc twórcom aplikacji, operatorom telefonii komórkowej i producentom urządzeń w rozwijającym się sektorze 5G w testowaniu i porównywaniu nowych aplikacji, usług i urządzeń przenośnych. Ramy ocenią jakość doświadczeń i umożliwią certyfikację nowych produktów cyfrowych. „Sukces 5G, a w pewnym stopniu także 4G, zależy od zdolności dostarczania konsumentom aplikacji i usług bezproblemowych w obsłudze”, podkreśla koordynator projektu Michael Dieudonné. Zatwierdzone produkty, które dołączają do sieci 4G, niekoniecznie będą sprawne w sieci 5G. Niezawodna obsługa, ciągłość, zasięg, wykorzystanie zasobów sieci i urządzeń, zużycie energii i opóźnienia to niektóre kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) aplikacji i urządzeń, które są testowane dla każdego przypadku użycia. Przypadki użycia obejmują na przykład wirtualną rzeczywistość, gry i dystrybucję treści. Następnie należy sprawdzić, jak dobrze radzą sobie z szeregiem scenariuszy, w tym z zatłoczonymi obszarami, takimi jak centra handlowe, stadiony piłkarskie czy korki uliczne. Nowa struktura TRIANGLE pozwala na przeprowadzenie szeroko zakrojonych i powtarzalnych kampanii testowych w celu uzyskania znaczących wyników w zakresie jakości związanej z korzystaniem z urządzeń i aplikacji. „Ramy analizują zestaw kluczowych wskaźników efektywności energetycznej 5G i przypadków użycia, a następnie tworzą jeden wynik jakościowy, który może być ostatecznie wykorzystany do certyfikacji wniosków. Podobna zasada dotyczy etykietowania nowych urządzeń chłodniczych, przy czym skala efektywności energetycznej waha się od A (najbardziej efektywna) do G (najmniej efektywna)”, wyjaśnia Dieudonné. Poza kontrolą człowieka Ocena wydajności każdego urządzenia, aplikacji lub usługi w nowym środowisku cyfrowym 5G wykracza daleko poza możliwości człowieka. „Mimo intensywnej pracy nad identyfikacją nowych przypadków użycia 5G, scenariuszy i wskaźników KPI, wejście w świat certyfikacji dla aplikacji mobilnych jest niemal jak otwarcie puszki Pandory. Każda aplikacja jest unikalna, a identyfikacja istotnych cech i wskaźników KPI do testowania jest złożona. Niemniej jednak włączenie IoT i urządzeń ogólnego przeznaczenia w system certyfikacji TRIANGLE sprawia, że jest on najbardziej kompletną strukturą, jaka kiedykolwiek została zaprojektowana, obejmującą wszystko – od strony użytkownika po zapewnianie usług”, zauważa Dieudonné. Nowa struktura TRIANGLE to system klasy komercyjnej wykorzystujący komercyjne telefony komórkowe do testowania i porównywania nowych urządzeń, usług i aplikacji. Jest to całkiem nowa koncepcja, która ma potencjał przewidywania jakości doświadczeń użytkowników końcowych. Testowanie wydajności nowych produktów cyfrowych w kontrolowanej, ale realistycznej sieci bezprzewodowej 5G zapewni firmom i deweloperom telefonii komórkowej przewagę konkurencyjną na rynku.

Słowa kluczowe

TRIANGLE, aplikacja, 5G, urządzenie, usługa, przypadek użycia, jakość użytkowania, kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), Internet przedmiotów (IoT), certyfikacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania