Skip to main content

Open Innovation Platform for IoT-Big Data in Sub-Sahara Africa

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lokalne społeczności w Afryce Subsaharyjskiej mogą czerpać korzyści z tanich urządzeń internetu rzeczy

Korzyści płynące z wykorzystania urządzeń internetu rzeczy oraz big data w społecznościach lokalnych są powszechnie znane, dlatego w ramach jednego z projektów naukowcy postanowili umożliwić mieszkańcom Afryki Subsaharyjskiej wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału.

Gospodarka cyfrowa

Niedostatki infrastruktury, między innymi brak dostępu do internetu czy sieci elektrycznej, stanowią poważny problem na wiejskich obszarach Afryki, a zarazem kluczową przeszkodę na drodze do transformacji cyfrowej. Jednak korzystanie z urządzeń internetu rzeczy w wielu zastosowaniach, od nawadniania czy hodowli ryb, aż po monitorowanie bydła, nie wymaga gromadzenia danych w czasie rzeczywistym. Dobrze zaprojektowane rozwiązania pozwalają na wykrywanie oraz działanie bez konieczności połączenia z internetem – wszystko dzięki koncepcji obliczeń brzegowych, która umożliwia przechowywanie danych w miejscu, gdzie są najbardziej potrzebne. Próbę skutecznego rozwiązania tego wyzwania podjął wspólny afrykańsko-europejski projekt WAZIUP, zajmujący się badaniami i innowacjami. Przedstawiciele tego projektu zrealizowali otwartoźródłową platformę obsługującą urządzenia internetu rzeczy, a także big data, aby poprawić warunki pracy na wiejskich obszarach Afryki Subsaharyjskiej. Współpraca z końcowymi użytkownikami produktu – rolnikami oraz hodowcami bydła – pozwoliła przedstawicielom konsorcjum projektowego, działającym ramię w ramię z przedstawicielami branży technologicznej oraz inwestorami, na rozwinięcie podejścia do rozwiązywania problemów typu „zrób to sam”, łącząc katalog opcji sprzętowych i programowych z poradnikami krok po kroku. Przystępne i tanie technologie internetu rzeczy Projekt WAZIUP umożliwił lokalnym społecznościom dostęp do otwartych rozwiązań internetu rzeczy dzięki otwartoźródłowemu oprogramowaniu oraz urządzeniom. Zastosowanie takiego podejścia umożliwiło zespołowi skupienie się na możliwych zastosowaniach, eliminując konieczność rozwoju technologii. „W pierwszej kolejności skupiliśmy się na dostosowaniu technologii do potrzeb lokalnych użytkowników, wykorzystując w tym celu lokalne zasoby i umiejętności lokalnych programistów i konstruktorów, aby wprowadzić konieczne zmiany, tworząc dzięki temu tanią i zrównoważoną alternatywę”, stwierdza Abdur Rahim, koordynator projektu. Zespół projektowy udostępnił swoje oprogramowanie integracyjne z gotowym do użycia kodem, a także instrukcjami montażu krok po kroku oraz poradnikami dotyczącymi korzystania z rozwiązań internetu rzeczy przy pomocy dostępnych na miejscu rozwiązań sprzętowych na platformie GitHub. Do tej pory narzędzia te dotarły do przeszło 100 000 osób w Afryce i na innych kontynentach. Najważniejsze rozwiązania projektu WAZIUP obejmują: platformę czujników internetu rzeczy dalekiego zasięgu, opartą na otwartych kontrolerach Arduino (WaziDev), bramę internetu rzeczy dalekiego zasięgu opartą na mikrokomputerze Raspberry Pi (WaziGate), bezpieczną i modułową platformę chmurową z otwartym pulpitem, integrującą oprogramowanie i urządzenia, przeznaczoną do opracowywania aplikacji internetu rzeczy (WaziCloud), a także aplikację dla rolników, oferującą zaawansowane możliwości analizy i wizualizacji danych (WaziFarm). W ramach projektu WAZIUP powstały cztery produkty posiadające wyłącznie kluczowe funkcjonalności, które zostały następnie przetestowane w 11 miejscach w Senegalu, Ghanie, Burkinie Faso i Togo. Wśród nich znalazły się czujniki wilgotności gleby wspomagające nawadnianie, stacja pogodowa, obroże dla bydła z nadajnikami GPS, których celem jest ograniczenie zjawiska kradzieży bydła, oraz boja do monitorowania jakości wody w stawach hodowlanych. Budowanie panafrykańskiego ekosystemu internetu rzeczy Tanie i efektywne kosztowo rozwiązania opracowane w ramach projektu WAZIUP nie tylko przekładają się na realizację celów zrównoważonego rozwoju, lecz również tworzą nowe miejsca pracy i pozwalają na rozwój umiejętności, w szczególności wśród młodych ludzi. Obecnie WAZIUP jest także zarejestrowaną w Niemczech organizacją non-profit zajmującą się badaniami, opracowywaniem innowacji oraz budowaniem potencjału, której przyświeca wizja realizacji celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. „Wierzymy w to, że projekt WAZIUP stanowi sztandarowy projekt dotyczący internetu rzeczy w Afryce. Przeszkoliliśmy ponad 200 programistów na tym kontynencie; uważamy także, że nasza koncepcja oparta na wprowadzaniu kompleksowego ekosystemu sprawia, że nasze rozwiązanie jest zrównoważone”, twierdzi Rahim. Aby przyczynić się do rozwoju panafrykańskiego „ekosystemu” internetu rzeczy, zespół zamierza wykorzystać jeden z dwóch modeli biznesowych – oferowanie kompleksowych rozwiązań internetu rzeczy dla przedsiębiorców oraz ośrodków technologicznych, dzięki którym będą mogli skupić się na opracowywaniu nowych aplikacji, a także franchising rozwiązań dla rolnictwa. Obecnie zespół prowadzi już rozmowy z lokalnymi MŚP na temat wprowadzenia nowych rozwiązań na rynek. Unia Europejska finansuje także projekt WAZIHUB będący kontynuacją projektu WAZIUP, mający na celu wspieranie tworzenia startupów, budowanie potencjału oraz angażowanie lokalnych ośrodków innowacji w 20 krajach Afryki. Wszystkie ośrodki będą działały lokalnie, jednak będą także połączone z afrykańskim ekosystemem WAZIHUB.

Słowa kluczowe

WAZIUP, internet rzeczy, big data, Afryka Subsaharyjska, cele zrównoważonego rozwoju, ośrodki technologiczne, społeczności lokalne, oprogramowanie otwartoźródłowe, przedsiębiorcy, rolnicy, hodowcy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania