Skip to main content

Gene2Skin - Roadmap for advanced genetic engineering-based skin therapies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozwój badań nad chorobami skóry dzięki unijnej współpracy bliźniaczej

Substytuty skóry wykonane z materiałów sztucznych i naturalnych znacząco się rozwinęły w ciągu ostatnich kilku lat. Projekt Gene2Skin koordynował spotkania uczonych z europejskich uniwersytetów, przyczyniając się do postępów w badaniach nad innowacyjnymi terapiami skóry.

Zdrowie

Skóra spełnia w organizmie trzy główne zadania, dotyczące ochrony, regulacji temperatury i czucia. Jej integralność ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania organizm, a uszkodzona skóra może poważnie zaburzyć jego fizjologię. Przewlekłe i nieuleczalne choroby skóry, takie jak zwłóknienia i wrzody, wiążą się ze znacznym dyskomfortem i pogorszeniem jakości życia pacjentów. Czerniak złośliwy, rak podstawnokomórkowy oraz rak kolczystokomórkowy są natomiast przyczyną wielu zgonów. Unijna inicjatywa w zakresie partnerstwa W ramach projektu Gene2Skin zawiązano współpracę między dwiema czołowymi europejskimi instytucjami zajmującymi się badaniami nad skórą, dysponującymi uzupełniającą wiedzą specjalistyczną. Grupa profesor Fiony Watt z King's College London (KCL) specjalizuje się w biologii skóry, a grupa profesora Fergala O'Briena w Royal College of Surgeons w Irlandii (RCSI) posiada najnowszą wiedzę na temat metod dostarczania genów. Pełniąca rolę koordynatora projektu Gene2Skin grupa badawcza 3B ds. biomateriałów, materiałów, biodegradowalnych i biomimetyki na Uniwersytecie Minho (UMINHO) w Portugalii cieszy się znakomitą reputacją w dziedzinie inżynierii tkanek skóry. „Jednak tworzenie bardziej efektywnych i zbliżonych do naturalnych zamienników tkanek skóry wymaga bardzo dogłębnej wiedzy na temat mechaniki biologii skóry, a także innowacyjnych sposobów modulowania tych mechanizmów molekularnych”, deklaruje prof. Rui Reis, główny badacz projektu Gene2Skin. Zgodnie z założeniem projektu, grupa KCL miała wnieść wkład w stworzenie lepszych strategii inżynierii tkanek skóry, a grupa RCSI opracować narzędzia potrzebne do tego celu. Współpraca na najwyższym poziomie Dla zespołu Gene2Skin możliwość pracy z tak wybitnymi postaciami, jak profesorowie Watt i O'Brien, oraz ich współpracownikami, była zaszczytem oraz wzbogacającym doświadczeniem. Zdaniem prof. Reisa„wszystkie działania prowadzone w ramach projektu, w tym wymiana kadr, szkolenia, warsztaty, szkoły zimowe i letnie, umożliwiły osiągnięcie jego głównych celów, dotyczących zwiększenia naszych kompetencji w obszarach, w których tego potrzebowaliśmy”. Co ciekawe, prof. Reis jest głęboko przekonany, że wybitni partnerzy również wiele skorzystali na współpracy dzięki spojrzeniu na te same kwestie badawcze z różnych punktów widzenia. Doskonałą ilustracją tej współpracy jest fakt, że doktoranci są obecnie nadzorowani przez PI każdej z grup. To, wraz z nowymi kierunkami badań, związanymi z inżynierią tkanek skóry stworzonych w UMINHO, stanowi najważniejszy rezultat projektu. Lekcje płynące z wyzwań Jak na ironię, główne trudności napotkane w trakcie projektu były związane z brakiem środków na realizację nowych linii badawczych wynikających z działań w ramach projektu. Na szczęście udało się pokonać ten problem dzięki pieniądzom z innych projektów realizowanych we wszystkich instytucjach. Na przyszłość, ponieważ środki na badania naukowe są zawsze skąpe, „uważamy, że w przypadku współpracy bliźniaczej lepiej byłoby zredukować ilość pieniędzy przeznaczonych na prace pozabadawcze i wykorzystać część środków, by przynajmniej rozpocząć działania badawcze”. Podsumowanie i spojrzenie w przyszłość „Aby dalej rozwijać niezwykłe osiągnięcia Gene2Skin, ubiegamy się o nowe fundusze obejmujące partnerów z rozszerzonej sieci kontaktów i zdefiniowanych strategii naukowych”, podsumowuje Prof. Reis. W szczególności wymienia dwie nowe linie badawcze utworzone w instytucji, których celem jest lepsze leczenie chorób skóry. „Będą to filary naszej strategii badawczej w nadchodzących latach”.

Słowa kluczowe

Gene2Skin, skóra, współpraca bliźniacza, biologia skóry, inżynieria tkankowa, choroby skóry, substytut skóry, dostarczanie genów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania