Skip to main content

Edu-Arctic – Innovative educational program attracting young people to natural sciences and polar research

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wprowadzenie badań arktycznych do sal lekcyjnych, aby inspirować i motywować uczniów w całej Europie

Arktyka – już sama nazwa regionu przywołuje na myśl obrazy odległego, dziewiczego środowiska, jednocześnie niebezpiecznego i magicznego. Który uczeń nie chciałby spotkać się z badaczami Arktyki? I czy jest lepszy sposób na wprowadzenie nauki, techniki, matematyki i inżynierii do klas? Naukowcy realizujący projekt EDU-ARCTIC znaleźli odpowiedź na te pytania.

Społeczeństwo

W ramach współfinansowanego ze środków UE projektu EDU-ARCTIC zespół naukowców przygotował specjalnie zaprojektowany, zakrojony na szeroką skalę program mający na celu promowanie nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach. W projekcie wykorzystano innowacyjne narzędzia internetowe do prowadzenia badań arktycznych bezpośrednio w klasie dzięki ponad 500 lekcjom online, interaktywnym materiałom oraz dostępnym dla wszystkich spotkaniom z naukowcami i ekspertami w dziedzinie badań polarnych. Aby zmotywować uczniów do nauki, przygotowano nawet konkurs, w którym nagrodą była wycieczka do naukowej stacji badawczej w Arktyce. „Dotarliśmy do znacznie większej liczby szkół i krajów, niż zakładaliśmy na początku projektu. Podczas gdy naszym celem było wprowadzenie programu do szkół w 10 krajach UE, projekt EDU-ARCTIC obecny był w 60 krajach na pięciu kontynentach”, mówi z zadowoleniem Agata Goździk, koordynatorka projektu EDU-ARCTIC. W projekt zaangażowanych było ponad 1 200 pedagogów z ponad 800 szkół. Projekt otrzymał też pozytywne opinie od uczestników. W czasie projektu zespół zorganizował kilka sesji szkoleniowych i warsztatów dla nauczycieli. Trzy z nich są szczególnie warte uwagi: „Zaprosiliśmy 70 nauczycieli z 26 krajów na trzy fora we Francji, w Norwegii i w Polsce. Mieli oni okazję nie tylko przeszkolić się w zakresie praktycznego wykorzystania elementów projektu EDU-ARCTIC, ale także wziąć udział w wykładach dotyczących pionierskich badań polarnych. Zostali mianowani ambasadorami projektu EDU-ARCTIC i pomogli w dalszym rozpowszechnianiu projektu”, dodaje Goździk. Nauczyciele z zadowoleniem przyjęli nowe, interaktywne podejście: „Cały program można by opisać jako podróż w poszukiwaniu wiedzy i inspirowania uczniów do robienia tego samego, szczególnie w Arktyce. Na szczęście ta podróż nigdy się nie kończy!” powiedział Stelianos Anastasopoulos, nauczyciel z Grecji. Georgeta Cozma, nauczycielka z Rumunii, uważa, że projekt EDU-ARCTIC to uniwersalna szkoła i laboratorium edukacyjne na miarę XXI wieku: „Jesteśmy przekonani, że dzięki temu projektowi otwarto wiele ścieżek inter- i transdyscyplinarnej współpracy między uczniami, nauczycielami i społecznościami i że jest to doskonały przykład prawdziwej globalizacji”. Nauczyciele mogą korzystać z ponad 500 lekcji online ze stacji arktycznych lub instytutów zajmujących się badaniami polarnymi. Agata Goździk wyjaśnia, że niektórzy badacze byli bardzo entuzjastycznie nastawieni do webinariów, podczas gdy inni potrzebowali trochę więcej czasu, aby przyzwyczaić się do tej formy komunikacji z młodzieżą. „Gdy tylko było to możliwe, proponowaliśmy angażujące zajęcia (głównie quizy online, arkusze zadaniowe), a uczniów zachęcano do zadawania wielu pytań. Byli oni szczególnie zainteresowani warunkami życia i pracy na stacjach polarnych. Dostawaliśmy pytania dotyczące kwestii naukowych, a także codziennych problemów, między innymi jak przetrwać w Arktyce, co naukowcy robią w wolnym czasie, czy jedzą mięso niedźwiedzi polarnych”, mówi Goździk. Wiele elementów programu EDU-ARCTIC jest dostępnych bez rejestracji, na przykład na stronie Polarpedia, na której można znaleźć opisy zjawisk polarnych i terminologię naukową, gry i quizy oraz mapy i pomiary. Nagrania z internetowych lekcji dostępne są na kanale YouTube. Aby wziąć udział w lekcji online lub zgłosić projekt do konkursu arktycznego, nauczyciele muszą się zarejestrować. Jest to łatwy proces online, który nie wymaga żadnej dokumentacji papierowej. Agata Goździk wyjaśnia: „EDU-ARCTIC połączył nie tylko różne dyscypliny i dziedziny, ale także kultury i tradycje, ponieważ pochodzimy z różnych regionów (trzech partnerów z Arktyki i Subarktyki, trzech partnerów z Europy Środkowej) i reprezentujemy różne podejścia instytucjonalne, począwszy od instytutów badawczych i uniwersytetów po MŚP. Patrząc na zbudowaną przez nas sieć i czytając wiele pozytywnych przemyśleń nauczycieli i uczniów, jesteśmy przekonani, że końcowy efekt był wart wszystkich wysiłków włożonych w program EDU-ARCTIC”.

Słowa kluczowe

EDU-ARCTIC, lekcje online, materiały interaktywne, Arktyka, quizy online, arkusze zadaniowe, badania polarne, konkurs arktyczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania