Skip to main content

Droughts and Water Scarcity in the EU: Economic Impact, Adaptation, Policy Implications and Integrated Assessment Modelling

Article Category

Article available in the folowing languages:

Precyzyjne określenie kosztów suszy w krajach śródziemnomorskich

Ocena i prognozowanie kosztów suszy w takich krajach, jak Hiszpania i Włochy to trudne zadanie. Jeden z unijnych projektów zaowocował opracowaniem nowej metody określania pośrednich i bezpośrednich gospodarczych skutków niedoborów wody. Pomoże ona przygotować całe społeczności na nadchodzące zmiany klimatyczne.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne

Prognozy dla takich europejskich krajów jak Hiszpania i Włochy przewidują, że państwa te w nadchodzących latach czeka coraz więcej susz, a niektóre obszary są zagrożone upustynnieniem. Dlatego tak ważnym jest, by podmioty kształtujące politykę rozpoczęły prognozowanie i planowanie, aby się na to przygotować. W ramach unijnego projektu WATER DROP przeanalizowano mikrodane pochodzące z tych dwóch krajów, aby opracować nową metodę określania pośrednich i bezpośrednich skutków suszy oraz jej wpływu na gospodarkę. Metoda ta jest skalowalna i w przyszłości można ją będzie zastosować także w innych obszarach i krajach. „Udowodniłem, że skutki nawet niewielkiej suszy mogą się rozprzestrzenić i wywrzeć znaczący, skumulowany wpływ na całe systemy gospodarcze”, mówi David García-León, stypendysta po studiach doktoranckich, który przeprowadził badania w ramach projektu. „Susza bezpośrednio wpływa na produktywność sektora rolnego, a spadek wydajności produkcji spowoduje także zaniżenie wartości produktów sektora spożywczego lub innych sektorów usługowych, takich jak hotele i restauracje”. Dzięki wsparciu programu „Maria Skłodowska-Curie” García-León wykorzystał wysokiej rozdzielczości dane dotyczące klimatu i rolnictwa w trakcie dwóch i pół roku badań na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji oraz we współpracy z Fundacją Eni Enrico Mattei. Oba ośrodki mieszczą się we Włoszech, a łączy je tradycja badań kwestii środowiskowych z wykorzystaniem podejścia multidyscyplinarnego. „Multidyscyplinarność jest kluczowa dla zwalczania problemów dotyczących zarówno człowieka, jak i natury”, mówi García-León.

Narzędzie dla polityki

García-León opracował metody umożliwiające włączenie skutków lokalnych susz do modeli makroekonomicznych, które są kluczowe dla kształtujących politykę podmiotów, chcących przygotować się na straty wynikające ze zmian klimatu i próbujących je zminimalizować. „Zaproponowana metoda pomaga także oceniać potencjalne zmiany sposobu zagospodarowania terenu, aby był on lepiej i bardziej wydajnie użytkowany, dlatego jest również ważnym narzędziem oceny polityki”, wyjaśnia Garcia-León. Dzięki stażowi we Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej García-León ustalił, w jaki sposób jego dane mogą zostać wykorzystane w celu ukształtowania produktów wspierających proces podejmowania decyzji przez podmioty polityczne. Choć naukowcy od dawna przestrzegają przed zagrożeniami związanymi ze zmianą klimatu naszej planety, nadal niewiele jest empirycznych szacunków w odniesieniu do skutków susz i stopnia, do jakiego lokalne społeczności przystosowują się do nich. Wynika to częściowo z faktu, że wskazanie wpływu zmian klimatu wymaga danych długoterminowych. „Ponadto susza sama w sobie jest szerokim pojęciem i może odnosić się do susz rolnych, meteorologicznych, hydrologicznych i społeczno-ekonomicznych”, mówi García-León. Trudno również ocenić skutki samej tylko suszy, gdyż bardzo wiele czynników wpływa na wzrost i możliwości produkcyjne roślin. „Wyodrębnienie i uchwycenie wpływu suszy nie jest procesem prostym”, wyjaśnia Garcia-León. „W tym celu projekt WATER DROP bazował na wysokiej rozdzielczości danych satelitarnych i dotyczących klimatu”. Wyniki projektu rzucają nowe światło na słabo dotąd poznaną dziedzinę, która będzie mieć coraz większe znaczenie wraz z postępem przygotowań europejskich społeczności na wyzwania związane ze zmianą klimatu. „Będą zwycięzcy i przegrani”, mówi Garcia-León. „Jako społeczeństwo musimy troszczyć się o tych przegranych, znajdujących się w bardziej podatnych społecznościach. Rolnictwo w Europie Południowej przestanie istnieć, o ile się odpowiednio nie przygotujemy”.

Słowa kluczowe

WATER DROP, susza, zmiana klimatu, wysokiej rozdzielczości dane dotyczące klimatu, rolne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania