Skip to main content

Innovative Cloud-Based PV Workflow for Semiconductor Foundries

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wysokowydajna platforma chmurowa obniża koszty projektowania obwodów ponoszone przez przemysł i przedsiębiorstwa

Fizyczna weryfikacja projektu układu scalonego jest kluczowym krokiem przed przekazaniem go do zakładu produkcyjnego. Ukraiński start-up POLYTEDA CLOUD opracował bezpieczne, tanie i oparte na chmurze oprogramowanie do weryfikacji obwodów, które sprawdza projekty układów scalonych pod kątem błędów i problemów przed przekazaniem ich do produkcji.

Gospodarka cyfrowa

Wraz ze stopniowym wzrostem poziomu złożoności projektów układów scalonych przy jednoczesnym ułatwieniu dostępu do mocy obliczeniowych, projektanci urządzeń elektroniki skupiają się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą im zyskać przewagę nad konkurencją. Wiele prac poświęcono automatyzacji ręcznych i pracochłonnych etapów projektowania układów scalonych dzięki wykorzystaniu oprogramowania klasy EDA – rozwiązań umożliwiających automatyzację projektowania elektroniki. Tego rodzaju narzędzia pomagają projektantom w zapewnieniu poprawności elektrycznej i logicznej układów, a także możliwości wytwarzania zaprojektowanych przez nich produktów. Dzięki finansowaniu przez Unię Europejską projektu PVCLOUD, ukraińska firma POLYTEDA CLOUD wykorzystała moc drzemiącą w technologii chmury obliczeniowej w oprogramowaniu EDA, aby znacząco zwiększyć wydajność. Opracowane w ramach projektu PVCLOUD przełomowe rozwiązanie to usługa klasy EDA, które oferuje zintegrowane środowisko oparte na chmurze pozwalające na przyspieszenie procesów projektowania, weryfikacji i realizacji układów scalonych. Pokonywanie ograniczeń w istniejących narzędziach weryfikacji fizycznej Dokładna weryfikacja fizyczna jest nieodzownym etapem procesu projektowania układów scalonych. W ramach tych czynności projekty układów są sprawdzane w celu wykrycia i naprawienia wszelkich problemów i błędów popełnionych przez projektantów przed ich przekazaniem do produkcji. Weryfikacja przeprowadzana za pomocą specjalnych narzędzi EDA pozwala na sprawdzenie, czy układ jest zgodny ze stosownym zakresem charakterystyk wydajności i wielkości wynikających z wybranej technologii produkcji. Znajdowanie problemów i błędów jak najszybciej, najlepiej zaraz po ich powstaniu w fazie projektowania, pozwala na zapobieganie ich dalszej propagacji na etapie produkcji. „Niezauważony na etapie projektowania mikroukładów problem lub błąd może spowodować milionowe straty w wielu branżach. Na przykład w branży motoryzacyjnej nieprawidłowe działanie elektroniki może spowodować konieczność wycofania produktu z rynku, a w najgorszych przypadkach nawet przyczynić się do poważnych wypadków”, zauważa Alexander Grudanov, dyrektor generalny firmy POLYTEDA. Co więcej, fizyczna weryfikacja jest niezwykle czasochłonnym etapem procesu projektowania. „W przypadku największych mikroukładów, wykonanie jakiejkolwiek iteracji przy pomocy oprogramowania EDA zajmuje nawet kilka dni. To znacząco ogranicza możliwości oraz wydajność zakładów produkcyjnych oraz samej branży produkcji układów scalonych”, dodaje Grudanov. Firma POLYTEDA CLOUD postanowiła rozwiązać te problemy poprzez opracowanie oprogramowania wykorzystywanego w zakładach produkcyjnych w celu weryfikacji zarówno wstępnych projektów poszczególnych bloków układu, jak i ostatecznych projektów całych elementów. Dostosowane do potrzeb narzędzie do sprawdzania mikroukładów wykrywa problemy oraz weryfikuje projekty elementów półprzewodnikowych przed rozpoczęciem produkcji. Dzięki wykorzystaniu bezpiecznej i łatwo dostępnej technologii chmury obliczeniowej narzędzie zapewnia wysoką wydajność, dużą dokładność i skalowalność na potrzeby weryfikacji fizycznej obwodów, której nie są w stanie zaoferować konkurencyjne rozwiązania. Wykorzystana technologia przetwarzania zapewnia skalowalność przetwarzania równoległego przy wykorzystaniu nawet do 128 procesorów, co pozwala na osiągnięcie przepustowości wynoszącej nawet do 5 milionów urządzeń na godzinę na procesor. Tego rodzaju skalowalność umożliwia zespołom projektowym dokonywanie inteligentnych kompromisów w zakresie wydajności przetwarzania, harmonogramu i budżetu. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, wydajność działania platformy PVCLOUD na wielu procesorach może zostać sprawdzona w ciągu kilku minut, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Projektowanie układów elektronicznych płatne w miarę użytkowania Rozwiązania chmurowe umożliwiające alokację zasobów na żądanie już od dawna działają w innych branżach, czego nie można powiedzieć o branży projektowania układów scalonych – głównym powodem tej sytuacji są zastrzeżenia związane z bezpieczeństwem. Oprogramowanie opracowane przez firmę POLYTEDA rozwiązuje ten problem, umożliwiając inżynierom elektronikom testowanie projektów układów scalonych dokładnie tam, gdzie są wytwarzane. Obecnie główni dostawcy narzędzi EDA stosują model licencjonowania oparty na stanowiskach wymagający opłacania abonamentów, których wysokość jest uzależniona od liczby użytkowników korzystających z usługi cyfrowej. „Nasze rozwiązanie zapewnia inżynierom elektronikom większą kontrolę nad wydatkami, ponieważ umożliwia im korzystanie z usługi i dokonywanie płatności za każdą godzinę, w której było używane oprogramowanie”, wyjaśnia Grudanov. POLYTEDA CLOUD jest pierwszą firmą, która wprowadziła model płatności uzależnionych od użytkowania do świata oprogramowania EDA. Takie rozwiązanie tworzy całkowicie nowy ekosystem skierowany do MŚP, których do tej pory nie było stać na ponoszenie wysokich kosztów związanych z tradycyjnymi modelami opartymi na licencjach.

Słowa kluczowe

PVCLOUD, automatyzacja projektowania elektroniki, EDA, projektowanie obwodów, weryfikacja fizyczna, POLYTEDA CLOUD, procesory, zakład produkcyjny, skalowalność, oprogramowanie oparte na chmurze

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania