Skip to main content

TEKNOAX 2.0: BRINGING INTELLIGENCE ONTO AXLES OF THIRD MILLENNIUM FARMING TRAILERS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentne osie mogą doprowadzić do rewolucji w nowoczesnym rolnictwie

Nowoczesne rolnictwo wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na inteligentne elementy i podzespoły. Na rynku przyczep rolniczych istnieje ogromne zapotrzebowanie na inteligentne osie, które zmienią oblicze technologii i zaspokoją istniejące potrzeby w zakresie rolnictwa precyzyjnego. Projekt TEKNOAX 2.0 wprowadza pomysłowe zmiany i inteligentne elementy do konstrukcji osi, umożliwiając w ten sposób rozwój wydajnego przemysłu.

Żywność i zasoby naturalne

Rolnictwo nieprzerwanie się zmienia. Innowacje technologiczne stanowią początek nowej ery rolnictwa precyzyjnego, prowadząc do powstawania inteligentnych i połączonych maszyn rolniczych nowej generacji. Innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w przyczepach rolniczych są częścią tej trwającej ewolucji, która doprowadzi do obniżenia kosztów produkcji i zwiększenia wydajności we wszystkich przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją rolną. „Do tej pory przyczepy pozostawały poza granicami tej trwającej rewolucji technologicznej. Z tego powodu stały się wąskim gardłem, ograniczającym postęp całkowitej transformacji rynku”, twierdzi Francesco Radice, dyrektor finansowy spółki ADR oraz członek zespołu projektu TEKNOAX 2.0. Finansowany ze środków programu „Horyzont 2020” projekt TEKNOAX 2.0 postawił sobie za cel zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na inteligentne elementy i podzespoły na rynku osi do przyczep rolniczych. Mówiąc ogólnie, osie przyczep charakteryzują się mocno ograniczonymi funkcjami inteligentnymi i brakiem możliwości jakiejkolwiek interakcji. W rezultacie wszystkie czynności konserwacyjne są bardzo uciążliwe, natomiast identyfikowalność i ocena warunków pracy w czasie rzeczywistym stają się niezwykle trudnymi zadaniami, których wykonywanie jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki montażowi niezwykle złożonych systemów, zupełnie nieprzystosowanych do trudnych warunków pracy charakteryzujących rolnictwo. Rewolucyjny pomysł Innowacyjne osie łączą w sobie innowacje mechaniczne z rozwiązaniami cyfrowymi i szeregiem wbudowanych czujników. Takie rozwiązanie pozwala na stworzenie systemu komunikacji pomiędzy jednostką sterującą – „elektronicznym mózgiem” inteligentnej osi, a mobilną aplikacją, która następnie przesyła dane do dedykowanej platformy umożliwiającej współpracę. Monitorowanie działania osi w czasie rzeczywistym pozwala rolnikom planowanie konserwacji w celu zwiększenia żywotności maszyn. W ramach projektu opracowano szereg innowacji technologicznych, w tym monitorowanie masy oraz nośności, obliczenia pokonanego dystansu oraz czasu pracy, a także pomiary ciśnienia powietrza w oponach i zdalny system pompowania/upuszczania powietrza. „Rozwiązania opracowane w ramach projektu TEKNOAX 2.0 będą miały znaczący wpływ na przemysł rolniczy, rewolucjonizując koncepcję osi znaną zarówno rolnikom, jak i producentom przyczep”, twierdzi Radice. Podejście opracowane w ramach projektu zostanie prawdopodobnie rozszerzone na inne podzespoły przyczep, które według jego koordynatora pomogą w zwiększeniu ogólnej wydajności rolnictwa. Rolnictwo oparte na współpracy System został z powodzeniem wytestowany wśród rolników z Austrii, Chorwacji i Słowenii. Przeniesienie systemów z warunków laboratoryjnych i wykorzystanie ich do pracy w realnych warunkach było jednym z największych wyzwań, w szczególności testowanie nowych osi w najtrudniejszych środowiskach. Po uzyskaniu pierwszych opinii na temat rozwiązania po zakończeniu pierwszego etapu testów, zespół dokonał zmian w systemie, wprowadzając szereg poprawek, które pozwoliły na sprostanie wymaganiom użytkowników końcowych. Największym osiągnięciem było sprawdzenie działania urządzenia w docelowych warunkach pracy. Jak twierdzi Radice, rolnicy testujący nowe osie uważają je za przełom, będący ważnym elementem rolnictwa przyszłości. Za imponujące uznali między innymi sposób wdrożenia poszczególnych elementów rozwiązania oraz aktywną wizualizację gromadzonych danych. „Jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego, jak użytkownicy końcowi przyjęli nasze rozwiązanie”, mówi Radice. Projekt umożliwia również wykorzystywanie nowych i innowacyjnych modeli biznesowych w europejskim przemyśle rolniczym, opartych na wynajmowaniu i wspólnym użytkowaniu przyczep. Umożliwia to przede wszystkim wprowadzona platforma oparta na współpracy, pozwalająca na zarządzanie osiami. Takie rozwiązanie może z kolei zmniejszyć barierę wejścia na rynek dla przedsiębiorców i start-upów. „Usługi wynajmu pozwalają na osiągnięcie korzyści płynących ze skali, a także zwiększenie konkurencyjności drobnych rolników wobec tych posiadających większe gospodarstwa”, dodaje Radice. Kolejnym krokiem będzie produkcja nowych osi na skalę przemysłową w celu zapewnienia przewagi konkurencyjnej na rynku. „Chciałbym podziękować z tego miejsca kluczowym partnerom należącym do konsorcjum projektowego: spółkom COLAERT, RINA Consulting i FARMTECH, które wspierały ADR w realizacji tego udanego przedsięwzięcia”, dodaje Radice.

Słowa kluczowe

TEKNOAX, inteligentne, osie, rolnictwo precyzyjne, rolnictwo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania