CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

The world's first universally compatible algorithm and platform for automatic interpretation of electrocardiogram analysis data

Polski PL

Domowy, oparty na chmurze monitoring w czasie rzeczywistym pozwala wyśpiewać sercu jego tajemnice

Stosowane obecnie metody długoterminowej analizy ciągłej aktywności serca oraz badania kontrolnego pacjenta w ambulatorium niewiele się od siebie różnią – obie polegają na ocenie wzrokowej. Nowoczesna platforma oparta na chmurze do zautomatyzowanej analizy danych pozwoli nam na zwiększenie dokładności analiz długoterminowego monitorowania elektrokardiograficznego (EKG), przyczyniając się do skrócenia czasu i zmniejszenia kosztów analizy danych.

GOSPODARKA CYFROWA

ZDROWIE

© TippaPatt, Shutterstock

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Unii Europejskiej. W 2015 roku ponad 85 milionów Europejczyków miało zdiagnozowaną chorobę układu krążenia. Badanie EKG jest ważnym narzędziem diagnostycznym służącym do wykrywania i monitorowania tego rodzaju chorób. W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SmartECG naukowcy opracowali narzędzie wspierania decyzji, mające ograniczyć czas i koszty związane z ambulatoryjną oceną EKG, przy jednoczesnym zwiększeniu dokładności analizy.

Igła w stogu siana

EKG jest badaniem wykonywanym rutynowo w gabinecie lekarskim, przychodni czy szpitalu. Polega na zapisywaniu aktywności elektrycznej serca pacjenta przez kilkanaście sekund na niewielkiej rolce papieru milimetrowego. Lekarz odczytuje zapis poszukując nieprawidłowości tempa i kształtu, wiążąc zaburzenia tych parametrów z chorobą serca lub dysfunkcją. W niektórych przypadkach pacjent jest odsyłany do domu z podpiętym do ciała rejestratorem EKG typu Holter. Jest to urządzenie, które monitoruje pracę serca w sposób ciągły przez 1-2 dni lub dłużej w przypadku pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby. U osób dorosłych rejestruje ono średnio 70 uderzeń na minutę, co daje ponad 100 000 uderzeń w ciągu 24 godzin. Wzrokowa analiza tak obszernej ilości danych jest nie tylko trudna do wykonania, ale wymaga również dużych nakładów czasu i pracy.

Pacjent wykonuje codzienne czynności, a dane wędrują do chmury

„Naszym celem było opracowanie narzędzia wspomagania decyzji na podstawie analizy danych EKG, które umożliwia bardziej wydajną i dokładniejszą diagnostykę chorób w sposób przyjazny dla użytkownika”, tłumaczy koordynatorka projektu Laura Mattinen. Aby móc osiągnąć ten cel, naukowcy opracowali algorytm automatycznej analizy do wykrywania i diagnozowania typowych nieprawidłowości. Pacjent przesyła dane z badania EKG do systemu internetowego za pośrednictwem łatwego w użyciu interfejsu dostępnego w dowolnej przeglądarce internetowej. Nie wymaga to instalowania żadnego oprogramowania. Chwilę po otrzymaniu danych lekarz ma dostęp do wyników analizy, co oznacza szybsze rozpoczęcie leczenia i lepsze efekty terapii. System internetowy umożliwia również współpracę pomiędzy zaangażowanymi w proces leczenia pacjenta specjalistami i lekarzem pierwszego kontaktu.

Badania pilotażowe torują drogę ku optymalizacji i wejściu na rynek

„Okazało się, że połączenie naszej zautomatyzowanej technologii analizy EKG z obszernymi zestawami danych pozwala na prowadzenie analiz i doradztwo w stopniu, którego się nie spodziewaliśmy. Jest to niewątpliwie zasługa naszego niezwykle utalentowanego zespołu, jak również naszego doświadczenia z usługami zdalnymi w dziedzinie kardiologii”, mówi Mattinen. Głównymi beneficjentami projektu są oczywiście pacjenci, którzy dzięki kompleksowej i szczegółowej analizie wyników długoterminowego monitorowania EKG otrzymają szybszą i bardziej dokładną diagnozę. Natomiast lekarze podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej będą dysponować potężnym narzędziem diagnostycznym, dającym im przewagę nad konkurencją. Dodatkowo systemy opieki zdrowotnej mogą spodziewać się obniżenia kosztów ogólnych dzięki wcześniejszemu podjęciu leczenia i ograniczeniu liczby kosztownych interwencji. Dyrektor ds. rozwoju, Patrick Francke dodaje: „Najważniejszym rezultatem naszych prac było potwierdzenie zapotrzebowania na nasze rozwiązanie. Kierunek rozwoju uczenia maszynowego w kardiologii wskazuje na to, że będzie wykorzystywana powszechnie. Ten proces właśnie się rozpoczął, a my wspieramy go dzięki technologii SmartECG”. Platforma SmartECG otrzymała znak zgodności CE dla oprogramowania wyrobów medycznych klasy IIa, zaś interfejs użytkownika jest już dostępny w języku angielskim i fińskim.

Słowa kluczowe

SmartECG, elektrokardiogram (EKG), analiza, dane, choroby układu krążenia, chmura, narzędzie, długoterminowe, dokładność, zautomatyzowany

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 756977

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Marca 2017

 • Data zakończenia

  28 Lutego 2019

Finansowanie w ramach:

H2020-EU.3.1.4.

H2020-EU.2.1.1.

H2020-EU.2.3.1.

H2020-EU.3.1.6.

 • Całkowity budżet:

  € 1 750 787,50

 • Wkład UE

  € 1 225 551,25

Koordynowany przez:

REMOTEA OY