Skip to main content

The world's first universally compatible algorithm and platform for automatic interpretation of electrocardiogram analysis data

Article Category

Article available in the folowing languages:

Domowy, oparty na chmurze monitoring w czasie rzeczywistym pozwala wyśpiewać sercu jego tajemnice

Stosowane obecnie metody długoterminowej analizy ciągłej aktywności serca oraz badania kontrolnego pacjenta w ambulatorium niewiele się od siebie różnią – obie polegają na ocenie wzrokowej. Nowoczesna platforma oparta na chmurze do zautomatyzowanej analizy danych pozwoli nam na zwiększenie dokładności analiz długoterminowego monitorowania elektrokardiograficznego (EKG), przyczyniając się do skrócenia czasu i zmniejszenia kosztów analizy danych.

Gospodarka cyfrowa
Zdrowie

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Unii Europejskiej. W 2015 roku ponad 85 milionów Europejczyków miało zdiagnozowaną chorobę układu krążenia. Badanie EKG jest ważnym narzędziem diagnostycznym służącym do wykrywania i monitorowania tego rodzaju chorób. W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SmartECG naukowcy opracowali narzędzie wspierania decyzji, mające ograniczyć czas i koszty związane z ambulatoryjną oceną EKG, przy jednoczesnym zwiększeniu dokładności analizy.

Igła w stogu siana

EKG jest badaniem wykonywanym rutynowo w gabinecie lekarskim, przychodni czy szpitalu. Polega na zapisywaniu aktywności elektrycznej serca pacjenta przez kilkanaście sekund na niewielkiej rolce papieru milimetrowego. Lekarz odczytuje zapis poszukując nieprawidłowości tempa i kształtu, wiążąc zaburzenia tych parametrów z chorobą serca lub dysfunkcją. W niektórych przypadkach pacjent jest odsyłany do domu z podpiętym do ciała rejestratorem EKG typu Holter. Jest to urządzenie, które monitoruje pracę serca w sposób ciągły przez 1-2 dni lub dłużej w przypadku pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby. U osób dorosłych rejestruje ono średnio 70 uderzeń na minutę, co daje ponad 100 000 uderzeń w ciągu 24 godzin. Wzrokowa analiza tak obszernej ilości danych jest nie tylko trudna do wykonania, ale wymaga również dużych nakładów czasu i pracy.

Pacjent wykonuje codzienne czynności, a dane wędrują do chmury

„Naszym celem było opracowanie narzędzia wspomagania decyzji na podstawie analizy danych EKG, które umożliwia bardziej wydajną i dokładniejszą diagnostykę chorób w sposób przyjazny dla użytkownika”, tłumaczy koordynatorka projektu Laura Mattinen. Aby móc osiągnąć ten cel, naukowcy opracowali algorytm automatycznej analizy do wykrywania i diagnozowania typowych nieprawidłowości. Pacjent przesyła dane z badania EKG do systemu internetowego za pośrednictwem łatwego w użyciu interfejsu dostępnego w dowolnej przeglądarce internetowej. Nie wymaga to instalowania żadnego oprogramowania. Chwilę po otrzymaniu danych lekarz ma dostęp do wyników analizy, co oznacza szybsze rozpoczęcie leczenia i lepsze efekty terapii. System internetowy umożliwia również współpracę pomiędzy zaangażowanymi w proces leczenia pacjenta specjalistami i lekarzem pierwszego kontaktu.

Badania pilotażowe torują drogę ku optymalizacji i wejściu na rynek

„Okazało się, że połączenie naszej zautomatyzowanej technologii analizy EKG z obszernymi zestawami danych pozwala na prowadzenie analiz i doradztwo w stopniu, którego się nie spodziewaliśmy. Jest to niewątpliwie zasługa naszego niezwykle utalentowanego zespołu, jak również naszego doświadczenia z usługami zdalnymi w dziedzinie kardiologii”, mówi Mattinen. Głównymi beneficjentami projektu są oczywiście pacjenci, którzy dzięki kompleksowej i szczegółowej analizie wyników długoterminowego monitorowania EKG otrzymają szybszą i bardziej dokładną diagnozę. Natomiast lekarze podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej będą dysponować potężnym narzędziem diagnostycznym, dającym im przewagę nad konkurencją. Dodatkowo systemy opieki zdrowotnej mogą spodziewać się obniżenia kosztów ogólnych dzięki wcześniejszemu podjęciu leczenia i ograniczeniu liczby kosztownych interwencji. Dyrektor ds. rozwoju, Patrick Francke dodaje: „Najważniejszym rezultatem naszych prac było potwierdzenie zapotrzebowania na nasze rozwiązanie. Kierunek rozwoju uczenia maszynowego w kardiologii wskazuje na to, że będzie wykorzystywana powszechnie. Ten proces właśnie się rozpoczął, a my wspieramy go dzięki technologii SmartECG”. Platforma SmartECG otrzymała znak zgodności CE dla oprogramowania wyrobów medycznych klasy IIa, zaś interfejs użytkownika jest już dostępny w języku angielskim i fińskim.

Słowa kluczowe

SmartECG, elektrokardiogram (EKG), analiza, dane, choroby układu krążenia, chmura, narzędzie, długoterminowe, dokładność, zautomatyzowany

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania