Skip to main content

A Novel Solution for Aircraft Washing and De-Icing

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przyjazne dla środowiska podejście do mycia samolotów i usuwania z nich lodu

W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu Runway-Star opracowano wyjątkową, przyjazną dla środowiska i tanią platformę pozwalającą na mycie i odladzanie samolotów.

Transport i mobilność

Transport lotniczy jest obecnie jednym z największych wytwórców zanieczyszczeń. Biorąc pod uwagę prognozowane dwukrotne zwiększenie ruchu lotniczego w ciągu nadchodzących dziesięcioleci, branża ta nieustannie poszukuje nowych sposobów ograniczenia emisji, które pozwolą jej stać się bardziej zrównoważoną. Pomimo tego, że większość uwagi poświęca się rozwojowi alternatywnych paliw lotniczych i poprawie konstrukcji samolotów, istnieje szereg innych, łatwiejszych sposobów umożliwiających zmniejszenie oddziaływania tej branży na środowisko. Obejmują one między innymi mycie samolotów oraz odladzanie, które stanowiły przedmiot badań w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu Runway-Star. „Rozwiązując problem emisji środków chemicznych takich jak glikol podczas usuwania lodu, a także CO2 w czasie lotu chcemy doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności przemysłu lotniczego, a także sprawić, że będzie bardziej zrównoważony”, twierdzi Frøydis Garmo Hovden, kierowniczka ds. komunikacji projektu. Rezultatem podjętych działań jest Multi Solution Gate – wyjątkowa platforma pozwalająca zarówno na odladzanie, jak i mycie samolotu w jednym hangarze. Zrównoważony proces usuwania lodu Stosowane obecnie metody usuwania lodu z samolotów są czasochłonne i często nieprzewidywalne. Dzięki zastosowaniu rozwiązania Multi Solution Gate możliwe jest skrócenie czasu trwania procesu do zaledwie kilku minut, niezależnie od panujących warunków pogodowych, dzięki czemu linie lotnicze, władze lotnisk oraz pasażerowie będą mogli odnosić korzyści z większej przewidywalności czasów odlotu. Proces zaczyna się od wciągnięcia samolotu na platformę Multi Solution Gate przez autonomiczny holownik elektryczny. Podczas przejazdu samolotu pod pierwszym trawersem, z kadłuba usuwany jest śnieg oraz lód dzięki natryskowi wody oraz płynu do odladzania De-Ice Fluid Type I. Jeśli istnieje taka konieczność, obsługa może również aktywować płukanie podwozia w celu usunięcia błota pośniegowego zbierającego się na dolnej części kadłuba podczas lądowania. Samolot przechodzi następnie cykl kontroli i zapewnienia jakości, podczas którego usuwany jest pozostały lód i śnieg. Przeprowadzana jest również kontrola wzrokowa kadłuba. Podczas wyciągania samolotu z platformy Multi Solution Gate, kadłub przeciągany jest pod kolejnym trawersem, gdzie na górne części skrzydeł, stabilizator poziomy i pionowy oraz górną część kadłuba natryskiwany jest płyn przeciwoblodzeniowy Anti-Icing Fluid Type II. „Rozwiązanie Multi Solution Gate pozwala na zmniejszenie zużycia płynu do odladzania, wyeliminowanie strat spowodowanych przez wiatr, a także zwiększenie przepustowości lotnisk poprzez skrócenie czasu trwania cyklu usuwania lodu z kadłuba” wyjaśnia Garmo Hovden. „Rozwiązanie pozwala także na obniżenie kosztów, odzysk nawet do 95 % nadmiaru płynu i zapewnia pełną ścieżkę audytu”. Usuwanie przyczyn braku efektywności W czasie, w którym rozwiązanie Multi Solution Gate nie jest wykorzystywane do odladzania, może zostać przełączone na tryb czyszczenia. System oferuje możliwość bezszczotkowego mycia samolotów przy użyciu dysz o wysokiej precyzji, które umożliwiają czyszczenie zarówno górnej, jak i dolnej części kadłuba. W pełni zautomatyzowany proces redukuje czas trwania pracochłonnego zadania, które swojego czasu zajmowało nawet kilka godzin, do zaledwie 20 minut. Wzrost efektywności i szybkości procesu pozwoli liniom lotniczym na częstsze mycie samolotów, co pozwoli na znaczne zwiększenie oszczędności paliwa. Badania naukowe wykazują, że loty czystymi samolotami pozwalają na zaoszczędzenie około 1 % wykorzystywanego paliwa, co przekłada się na oszczędności wynoszące niemalże 50 000 euro na samolot rocznie. „Rozwiązanie Multi Solution Gate może zmienić oblicze rynku. Dzięki skłonieniu linii lotniczych do częstszego mycia samolotów, cały przemysł lotniczy będzie mógł czerpać korzyści wynikające ze znacznego obniżenia zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla”.

Słowa kluczowe

Runway-Star, MSG Production, lotnictwo, odladzanie, mycie samolotów, Multi Solution Gate, emisja dwutlenku węgla

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania