Skip to main content

Tools for the Investigation of Transactions in Underground Markets

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe narzędzia do rozpracowywania i powstrzymywania cyberprzestępczości

Finansowany przez UE projekt TITANIUM zapewnia europejskim organom ścigania narzędzia niezbędne do identyfikacji cyberprzestępców, nawet jeśli działają oni w oparciu o pseudoanonimowość wirtualnych walut.

Bezpieczeństwo

Organizacje przestępcze znajdują coraz to nowsze sposoby wyłudzania kryptowalut – od ataków z użyciem oprogramowania typu ransomware, które wymagają od użytkowników płacenia okupu w walucie bitcoin, po wymuszanie opłat w wirtualnych walutach pod groźbą sabotażu. Ale to nie wszystko. Waluty te są następnie wykorzystywane na czarnym rynku do handlu nielegalnymi towarami, danymi oraz usługami. Pragnący zachować anonimowość i uniknąć wykrycia cyberprzestępcy wykorzystują swoją anonimowość, którą zapewniają im cyberwaluty i ciemna sieć. Organy ścigania potrzebują nowych narzędzi opartych na danych i metod technologicznych, aby wykrywać, śledzić i karać cyberprzestępczość. Wyzwaniem jest jednak właściwe zadbanie o to, by te nowe narzędzia nie naruszały podstawowego prawa jednostki do prywatności. Odpowiedzią na ten problem ma być finansowany przez UE projekt TITANIUM (Tools for the Investigation of Transactions in Underground Markets), w ramach którego badacze opracowują narzędzia do badania transakcji na nielegalnych rynkach. „Projekt TITANIUM ma na celu dostarczenie organom ścigania badań, których potrzebują do opracowania nowych technik identyfikacji przestępców, nawet jeśli działają oni w oparciu o pseudoanonimowość zapewnianą im przez wirtualne waluty”, mówi Ross King, koordynator projektu i pracownik naukowy centrum bezpieczeństwa cyfrowego Austriackiego Instytutu Technologii (AIT). „Dzięki temu, że narzędzia te będą zawierać odpowiednie zabezpieczenia, będziemy w stanie zaspokoić potrzebę prywatności i ochrony”.

Zestaw nowych narzędzi

Mimo że projekt TITANIUM jest nadal w trakcie realizacji, opracowano już szereg tanich narzędzi typu open source, które umożliwią przeprowadzenie śledztwa dotyczącego obrotu kryptowalutami. Należą do nich narzędzia do automatycznego gromadzenia danych przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności oraz narzędzia śledcze do analizy danych związanych z handlem w ciemnej sieci i transakcjami w wirtualnych walutach. Ponadto, analizując pojawiające się tendencje w zakresie internetowej przestępczości i terroryzmu (IOCT – internet-organised crime and terrorism), naukowcy opracowali reguły dotyczące prowadzenia takich dochodzeń. „Wszystkie narzędzia zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić każdemu zespołowi organów ścigania – nie tylko tym z dużych agencji federalnych – prowadzenie dochodzeń w sprawach związanych z kryptowalutami”, wyjaśnia King. „Ponadto nasza praca nad standardami metadanych dotyczących kryptowalut umożliwi lepszą wymianę informacji pomiędzy narzędziami i agencjami”. Wszystkie narzędzia TITANIUM przeszły rygorystyczne testy w rzeczywistych warunkach. Po ukończeniu prac narzędzia zostaną udostępnione albo jako rozwiązania typu open source, albo jako produkty wspierane przez europejskie MŚP. W ramach projektu zostaną przygotowane szkolenia, które ułatwią właściwe wdrożenie i wykorzystanie wszystkich narzędzi TITANIUM.

Ochrona prywatności

W ramach projektu podjęto znaczące kroki w celu zapewnienia, aby opracowane narzędzia były zgodne pod względem prawnym ze wszystkimi unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym z RODO. Narzędzia zapewnią również ujednoliconą rejestrację wszystkich działań podejmowanych przez śledczych. Dzięki temu ich zgodność z prawem jest możliwa do zweryfikowania przez organy nadzoru i dostarczany jest tak zwany „sądoodporny” materiał dowodowy w postępowaniach sądowych. „Stworzyliśmy szczelną zaporę pomiędzy naszymi badaniami a pracami organów ścigania, co oznacza, że żadne dane nie są wymieniane między tymi grupami”, dodaje King. „Wymiana odbywa się tylko na poziomie narzędzi i związanych z nimi szkoleń”. Zwiększenie bezpieczeństwa w Europie Projekt TITANIUM sprawi, że przestępcy wykorzystujący technologie internetowe nie będą bezkarni. „Dzięki wsparciu pakietu narzędzi TITANIUM europejskie organy ścigania będą lepiej przygotowane do prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw związanych z wirtualnymi walutami i rynkami ciemnej sieci”, dodaje King. „W rezultacie więcej jednostek organów ścigania będzie miało dostęp do narzędzi niezbędnych do skuteczniejszego i bardziej efektywnego prowadzenia dochodzeń w sprawie tych przestępstw”.

Słowa kluczowe

TITANIUM, cyberprzestępczość, organy ścigania, cyberprzestępcy, wirtualne waluty, ransomware, bitcoin, kryptowaluty, czarny rynek, ciemna sieć, darknet, organy ścigania, internetowa przestępczość i terroryzm (IOCT), prywatność danych, RODO

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania