European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

FOREnsic evidence gathering autonomous seNSOR

Article Category

Article available in the following languages:

Łatwe w użyciu kamery monitoringu automatycznie włączą się i wezwą pomoc

Pomimo swoich zalet, cyfrowe kamery monitoringu są niewygodne. Nowy model kamery pozwoli na automatyczne zgłaszanie przestępstw.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

W świecie cyfrowych kamer monitoringu w ciągu kilku lat dokonały się prawdziwe przełomy, dzięki którym niewielkie urządzenia o wygodnych rozmiarach oferują obecnie nagrania wysokiej jakości, a także całkowicie autonomiczne działanie. Z tego powodu rozwiązania tego typu są szeroko stosowane przez organy ścigania. Dotychczas nie rozwiązano jednak problemów związanych z monitoringiem wideo – wysokich kosztów, ogromnego zapotrzebowania na energię oraz złożoności rozwiązań. Obecne systemy są wykorzystywane głównie do nagrywania i mają niezwykle ograniczone możliwości interpretacji scen w czasie rzeczywistym. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu FORENSOR powstał nowy system czujników, który pozwala na rozwiązanie tych problemów. Opracowany czujnik jest mały i niewidoczny, a niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną zmniejsza jego zależność od infrastruktury energetycznej. Urządzenie może pracować przez wiele miesięcy; z tego powodu zostało wyposażone także w szereg rozwiązań pozwalających mu na autonomiczne działanie. Inteligentny układ wizyjny „Nasz system został opracowany z myślą o szybkim wdrożeniu na obszarach wiejskich oraz w regionach oddalonych”, twierdzi koordynator projektu dr Petros Daras. „Na przykład można ustawić nasze czujniki na wybrzeżu w celu monitorowania terenu pod kątem prób przemytu narkotyków”. Wykorzystanie rozwiązania w takich zastosowaniach jest możliwe dzięki niskiemu zapotrzebowaniu opracowanego urządzenia na energię. Urządzenie nie musi być podłączone do prądu, dlatego można je po prostu ustawić i pozostawić. Osiągnięcie tak niskiego zużycia energii było możliwe między innymi dzięki inteligentnemu działaniu nowego innowacyjnego układu wizyjnego. Przez większość czasu urządzenie pozostaje w trybie hibernacji, zapewniającym bardzo niskie zużycie energii. W tym trybie układ monitoruje typowe ruchy, takie jak fale oceanu lub gałęzie drzew poruszające się na wietrze, w przypadku których urządzenie nie jest w pełni aktywowane. Czujnik został zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować liczbę błędów występujących w tym trybie. Niezależna interpretacja Z chwilą, wykrycia przez układ ruchu o większym znaczeniu, urządzenie wybudza się do trybu wyższej mocy, w ramach którego algorytm wysokiego poziomu przeprowadza klasyfikację dużych obiektów. Czujnik potrafi rozpoznawać szereg różnorodnych obiektów, takich jak samochody, piesi czy łodzie. Algorytm potrafi również połączyć obiekty z działaniami, rozpoznając na przykład przejeżdżający samochód, zatrzymany samochód, łódź dobijającą do brzegu czy biegnącego człowieka. Jak dodaje dr Daras: „Głównym wyzwaniem było wykorzystanie w systemie o niskiej mocy i niewielkiej pamięci technologii, które są bardzo wymagające pod względem zasobów, w tym pamięci operacyjnej i mocy obliczeniowej”. W zależności od poziomu podejrzenia ustalonego w czasie analizy, urządzenie powraca do trybu hibernacji lub uruchamia alarm. Trzecim elementem czujnika jest zaawansowany i bezpieczny system komunikacji bezprzewodowej, który również wyłącza się, gdy nie jest potrzebny, w celu oszczędzania energii. System komunikacji pozwala na zdalne sterowanie oraz zarządzanie zapisanymi danymi. Inne korzyści płynące z zastosowania systemu FORENSOR to niska cena rozwiązania oraz możliwość jego dostosowania do indywidualnych potrzeb. Urządzenie jest również wytrzymałe, co pozwala na długotrwałe pozostawanie go na zewnątrz i ochronę wszelkich zarejestrowanych dowodów. Zarówno czujnik, jak i projekt uwzględniają wytyczne etyczne i prawne dotyczące gromadzenia danych osobowych. Tradycyjne kamery przechowują wszystkie zarejestrowane nagrania. System FORENSOR usuwa większość materiałów, znacząco zmniejszając ilość danych, które są przechowywane i przetwarzane. Badacze skupieni wokół projektu mają nadzieję na pełną komercjalizację rozwiązania po pozyskaniu niezbędnych środków finansowych. Konsorcjum bada obecnie dostępne opcje i rozwiązania. Zespół zgłosił wniosek patentowy i opracował strategię rynkową. Niskie koszty i łatwość obsługi systemu FORENSOR oznaczają, że służby będą w stanie instalować i obsługiwać większą liczbę kamer. Pozwoli to na wykrywanie większej liczby przestępstw i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w Europie.

Słowa kluczowe

FORENSOR, czujnik, kamery, monitoring, inteligentny układ wizyjny, algorytm, niskie zapotrzebowanie na energię, system komunikacji, bezpieczeństwo, organy ścigania

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania