Skip to main content

Towards a circular economy: Eliminate waste through an open platform that facilitates material passports

Article Category

Article available in the folowing languages:

Łatwiejsze ponowne wykorzystanie materiałów budowlanych

Aby przyczynić się do rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym, w finansowanym przez UE projekcie Madaster opracowano przełomową platformę, która identyfikuje, śledzi i ponownie wykorzystuje materiały budowlane, które w przeciwnym razie zostałyby zmarnowane.

Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko

Ziemia jest systemem zamkniętym o ograniczonych zasobach, co oznacza, że gdy dany materiał się wyczerpie, nie będzie można go już pozyskiwać. Z tych względów nasza obecna gospodarka, oparta na konsumowaniu i wyrzucaniu, jest po prostu niezrównoważona. Jeśli będziemy nadal zużywać surowce w obecnym tempie, wszystkie krytyczne zasoby Ziemi zostaną wyczerpane w ciągu 10–50 lat. Jeśli chodzi o marnotrawienie zasobów, ewidentnie nie ma czasu do stracenia. „Musimy koniecznie przejść do zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym, w której zasoby są ponownie wykorzystywane i poddawane recyklingowi, a odpady eliminowane”, mówi Martijn Oostenrijk, koordynator finansowanego przez UE projektu Madaster. Aby wesprzeć ten proces, w ramach projektu Madaster opracowano przełomową platformę cyfrową, służącą identyfikacji, śledzeniu i ponownemu wykorzystaniu takich materiałów, które dotychczas były marnowane.

Dopasowywanie, monitorowanie, zarządzanie

Platforma Madaster ułatwia ponowne wykorzystanie produktów i materiałów powszechnie stosowanych w budownictwie. Wystarczy, że projektant, budowniczy lub właściciel założy w niej konto i prześle dane, na przykład w postaci trójwymiarowych modeli informacji o budynku, które większość firm z branży nieruchomości wykorzystuje w przypadku nowych budynków. Jeśli informacje te są niedostępne, projekt Madaster i jego partnerzy oferują wiele możliwości maksymalizacji korzyści z platformy bez konieczności tworzenia nowych danych. Po zarejestrowaniu budynku Madaster tworzy „paszport materiałów” dla projektu, który określa charakterystykę możliwości wtórnego wykorzystania i wartość finansową materiałów budowlanych. Zarówno indeks możliwości wtórnego wykorzystania, jak i wartość finansowa są automatycznie aktualizowane każdorazowo po wprowadzeniu nowych danych, a użytkownicy mają pełną kontrolę nad zarejestrowanymi przez siebie budynkami. Ponieważ dane nie są udostępniane ani sprzedawane, platforma spełnia najbardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony prywatności. „Jeśli szukasz materiałów lub chcesz sprzedać produkty po pracach konserwacyjnych, remoncie lub renowacji, Madaster ułatwia to dzięki sieci partnerów”, wyjaśnia Oostenrijk. „Madaster jest rejestrem – zaufanym źródłem danych – który automatycznie łączy się z wieloma dostawcami usług, takimi jak rynki wtórnie wykorzystywanych materiałów budowlanych, firmy budowlane i remontowe, zarządcy obiektów, architekci i firmy inżynieryjne”. Przykładem działania platformy Madaster jest duży szpital w Rotterdamie, który niedawno został przeznaczony do rozbiórki. Zamiast rozsyłać zapytania ofertowe do firm rozbiórkowych, szpital zarejestrował swój budynek na platformie Madaster i poprosił firmy o zajęcie się wtórnym wykorzystaniem materiałów porozbiórkowych. Umożliwiając sprzedaż dużej części materiałów ze szpitala spółce zajmującej się budownictwem socjalnym, platforma Madaster pomogła obniżyć koszty rozbiórki oraz zapewnić tanie materiały na potrzeby projektu mieszkaniowego.

Gotowa do zwiększenia skali

Platforma Madaster działa aktualnie w Holandii. Od końca 2017 roku baza danych projektu powiększyła się z ponad 300 metrów kwadratowych zarejestrowanych materiałów do ponad 2,5 miliona. „Platforma Madaster ma w założeniu funkcjonować przez długie lata”, dodaje Oostenrijk. „Ale aby tak było w rzeczywistości, konieczna jest ekspansja na rynki europejskie, i właśnie na tym się obecnie skupiamy”.

Słowa kluczowe

Madaster, gospodarka o obiegu zamkniętym, materiały budowlane, zrównoważone, ponownie wykorzystane, poddane recyklingowi, sektor budowlany, przepisy dotyczące ochrony prywatności

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania