Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Demonstracyjna mikrosieć pomoże wprowadzić w Indiach źródła czystej energii

Pewniejsze dostawy, mniej emisji: finansowany przez UE demonstrator inteligentnych sieci, który powstał w New Delhi, ma na celu poprawę odporności sieci i podniesienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, przy jednoczesnym zwiększeniu stopnia integracji odnawialnych źródeł energii z siecią.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Grupa specjalistów ds. energii wspierana z finansowanego ze środków UE projektu IELECTRIX zaprezentowała demonstrator inteligentnej sieci w dzielnicy New Delhi w Indiach. Demonstrator pozwoli zaprezentować, jak innowacyjne rozwiązania wykorzystujące lokalne jednostki fotowoltaiczne i prosumpcję mogą umożliwić tworzenie lokalnych społeczności energetycznych. Demonstrator Shakti – nazwany tak na cześć hinduskiej bogini łączonej z twórczą energią wszechświata – znajduje się pod opieką francuskiego operatora systemu dystrybucji i koordynatora projektu IELECTRIX, firmy Enedis. Razem z Enedis działania na tym polu podejmuje także czterech członków konsorcjum IELECTRIX: Tata Power Delhi Distribution Limited w Indiach, francuski producent Schneider Electric, francuski usługodawca Odit-e oraz duńska firma badawczo-rozwojowa GECO Global. Jak podano w informacji prasowej zamieszczonej na stronie internetowej „SmartCitiesWorld”, jest to pierwszy pełnowymiarowy finansowany ze środków Unii Europejskiej demonstrator inteligentnych sieci, który powstanie w Indiach. W jego ramach partnerzy projektu przygotują rozwiązania automatyzacyjne na poziomie sieci niskiego napięcia, aby zapewnić lepszą obsługę konsumentom. Celem ich działań jest poprawa odporności sieci, podniesienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz zwiększenie integracji odnawialnych źródeł energii słonecznej z siecią, a tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Jest to również szansa dla obywateli i społeczności na zaangażowanie się w ekosystem dystrybucji energii i zieloną transformację Delhi. „Jako światowy lider technologii inteligentnych sieci według indeksu Smart Grid Singapore Power Group, firma Enedis zobowiązuje się do dzielenia się swoją wiedzą i know-how o sieciach dystrybucyjnych na całym świecie, a zwłaszcza w Indiach. Tutejsi odbiorcy są dobrze nastawieni do ekologicznej transformacji, przy czym zależy im na zapewnieniu jakości dostaw i ciągłości zasilania zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi”, stwierdza w tym samym komunikacie dyrektor ds. spraw technicznych i międzynarodowych firmy Enedis, Antoine Jourdain. „Dzięki demonstratorowi firma Enedis i partnerzy projektu sprawdzą rozwiązania techniczne i modele ekonomiczne, które można będzie potem powielić w Europie”.

Poprawa stabilności i odporności sieci

Demonstrant Shakti znajduje się w podstacji uczelni Św. Ksawerego w Delhi. System demonstracyjny obejmuje dachowe panele fotowoltaiczne o maksymalnej mocy szczytowej 200 kilowatów oraz system magazynowania energii w akumulatorze o mocy 200 kilowoltoamperów. Składający się z 42 modułów akumulatorów litowo-jonowych system pomoże poprawić stabilność sieci, zapewniając zasilanie awaryjne w przypadku awarii. System zarządzania energią kontroluje zasoby energii w demonstratorze, łącząc się z dostępnymi panelami fotowoltaicznymi i układem akumulatorów, co pozwala prognozować i optymalizować zużycie energii, jej produkcję i magazynowanie. Inne komponenty obejmują inteligentne liczniki, zdalne urządzenie końcowe do monitorowania i kontrolowania sieci niskiego napięcia oraz inteligentny transformator, który zapewnia odporność sieci dzięki automatycznej regulacji napięcia w celu utrzymania go w określonych granicach. Oprócz indyjskiego demonstratora projekt IELECTRIX (Indian and European Local Energy CommuniTies for Renewable Integration and the Energy Transition) prowadzi jeszcze trzy inne demonstratory: w Niemczech, Węgrzech i Austrii. Wyniki uzyskane w demonstratorze Shakti zostaną zaprezentowane podczas ceremonii zamknięcia projektu w październiku 2022 roku. Więcej informacji: strona projektu IELECTRIX

Słowa kluczowe

IELECTRIX, energia, inteligentna sieć, demonstrator, Indie, energia odnawialna, elektryczność

Powiązane artykuły