Skip to main content

Reducing the unemployment rate amongst blind people by introducing a working tool that increases their autonomy and productivity.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Stopa bezrobocia osób niedowidzących w Europie ma się obniżyć

Europę zamieszkuje około 2,65 mln osób niewidomych, spośród których 75 % w wieku produkcyjnym pozostaje niezatrudnionych. Pewien finansowany ze środków UE projekt oferuje innowacyjne rozwiązanie tego problemu, które pozwoli obniżyć tę niepokojącą liczbę.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Bez pomocy odpowiednich technologii wspomagających wiele zdolnych do pracy osób niedowidzących nie może znaleźć zatrudnienia. Projekt Tactonom ma szansę to zmienić, zwiększając niezależność i produktywność osób niedowidzących w środowisku pracy. „Możemy to osiągnąć poprzez wprowadzenie narzędzia dla osób niewidomych, które umożliwi im dostęp do wszelkich informacji bez pomocy innych osób”, wyjaśnia Klaus-Peter Hars, koordynator projektu i dyrektor generalny firmy Inventivio. Z pomocą tego narzędzia zespół projektu chce do 2028 roku obniżyć stopę bezrobocia o 10 %.

Technologia

W ciągu ostatnich sześciu lat firma Inventivio pracowała nad dotykową technologią wyświetlania grafiki o nazwie Tactonom. Urządzenie to może być wyposażone w ponad 10 500 punktów dotykowych, umożliwiając osobom niewidomym odczytywanie informacji za pomocą opuszek palców. Potrafi automatycznie przełożyć wyświetlaną zawartość na tekst pisany alfabetem Braille’a i dotykową grafikę. Platforma tego oprogramowania jest otwarta i zewnętrzni deweloperzy mogą tworzyć swoje własne aplikacje. „Po raz pierwszy osoby niewidome uzyskają dostęp do map, obrazów, wykresów, formularzy, rozkładów pomieszczeń, tabel, ikon i wszelkich innych informacji w postaci graficznej”, mówi z entuzjazmem Hars, dodając: „Urządzenie może pomagać osobom niewidomym na wiele sposobów. Interaktywne mapy ułatwią im poruszanie się, grafiki szkoleniowe wzbogacą ich kształcenie, możliwość odczytywania tabel pomoże im w środowisku pracy, a bezproblemowy dostęp do internetu pozwoli na lepsze włączenie ich w życie społeczne”.

Wyzwanie w postaci dynamiki rynku

Urządzenie Tactonom znajduje się w finalnych stadiach procesu projektowania. Przed wprowadzeniem technologii na rynek zespół projektu przeprowadził badanie rynkowe w Austrii, Francji, Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie. „Chcieliśmy zrozumieć rynek w aspekcie jego rozmiarów, dynamiki, grup docelowych oraz możliwości dystrybucyjnych, polityki refundacji i konkurencyjności środowiska”, zauważa Hars. Badanie rynkowe pozwoliło badaczom ustalić, że wszystkie analizowane rynki charakteryzują się bardzo zróżnicowaną dynamiką w odniesieniu do polityki refundacji, która jest ważnym czynnikiem w przemyśle wyrobów medycznych, ponieważ określa w jakim zakresie i w jakich okolicznościach koszt technologii wspomagającej pokrywany jest przez społeczeństwo. W większości krajów Europy technologie wspomagające dla osób niewidomych są dotowane, jednak w każdym państwie kwestie refundacji są zorganizowane inaczej. To zatem refundacja stanowi barierę rynkową, ponieważ bez wsparcia instytucji finansujących żadna technologia, nawet ta, która umożliwia znacząco wyższy poziom niezależności od innych osób, taka jak Tactonom, nie nadaje się do wprowadzenia na rynek. Hars dodaje także: „Mamy nadzieję, że pewnego dnia uda się zwalczyć rozdrobnienie europejskiego rynku opieki zdrowotnej. Zharmonizowany rynek byłby wspaniałym osiągnięciem sprzyjającym przyszłym innowacjom, oszczędnościom i utrzymaniu dobrostanu obywateli Europy”. Dopóki to nie nastąpi, firma Inventivio spróbuje z pomocą różnych instytucji finansujących zdobyć rozeznanie na każdym z tych rynków przed wprowadzeniem na nie produktu. Pomimo takiego wyzwania w ramach projektu opracowano plany działań biznesowych dla czterech wybranych krajów. Firma kończy obecnie prace nad osprzętem do urządzenia Tactonom oraz inwestuje znaczne kwoty w rozwój oprogramowania, dodatkowych aplikacji i funkcji. Po zakończeniu prac nad osprzętem i jego gruntownym przetestowaniu firma Inventivio wprowadzi swoją technologię w Niemczech, a w kolejnych latach we wszystkich państwach europejskich, dając osobom niedowidzącym możliwość podjęcia pracy.

Słowa kluczowe

Tactonom, niewidomi, osoby niedowidzące, stopa bezrobocia, środowisko pracy, grafiki dotykowe, informacja w postaci graficznej, alfabet Braille’a

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania