Skip to main content

A unique and universal antibacterial coating for prevention of hospital acquired infections associated with the use of medical devices

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa powłoka wyrobów medycznych pomaga w zwalczaniu infekcji

Każdego roku miliony osób cierpią na infekcje związane z opieką zdrowotną (healthcare associated infections, HAI) spowodowane biofilmami mikroorganizmów na powierzchni wyrobów medycznych. Biofilmy te działają jako zbiorniki i miejsca przedostawania się bakterii.

Zdrowie

Nowoczesna opieka zdrowotna wykorzystuje wiele rodzajów inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych, by leczyć pacjentów i pomagać im dojść do zdrowia. Te wyroby medyczne odpowiadają za ponad 50 % wszystkich zakażeń HAI, skutkując miliardami euro nieplanowanych wydatków na systemy opieki zdrowotnej na całym świecie. Obecnie profilaktycznie stosuje się substancje przeciwdrobnoustrojowe oraz powłoki ze srebra. Z kolei w leczeniu tego rodzaju zakażeń wykorzystuje się antybiotyki. Jednakże podejście to może przyczynić się do wzrostu odporności przeciwdrobnoustrojowej i jest potencjalnie niebezpieczne z uwagi na szkodliwe związki srebra dostające się do organizmu. Sukces w zapobieganiu rozwojowi biofilmu Sfinansowany ze środków UE projekt CYTAMED zajął się tymi problemami. Jego twórcy opracowali niepowtarzalną i stabilną powłokę przeciwdrobnoustrojową wykorzystującą nietoksyczne, biozgodne związki organiczne, które wiążą się z powierzchnią inwazyjnych oraz nieinwazyjnych wyrobów poprzez wiązania kowalencyjne. Powłokę można nałożyć na różnego rodzaju wyroby medyczne, takie jak cewniki urologiczne, cewniki dożylne, opatrunki oraz respiratory. Uniemożliwiając bakteriom przyleganie do wyrobów medycznych, hamuje się rozwój biofilmu, tym samym chroniąc pacjentów przed rozwojem infekcji. „Silne wiązanie chemiczne w powłoce antybakteryjnej zapobiega uwalnianiu się składników o potencjalnie toksycznych skutkach czy też składników mogących się gromadzić w organizmie pacjenta. Wiązanie ogranicza również zdolność bakterii do wyrobienia sobie odporności”, wyjaśnia koordynator projektu, prof. Jacob Odeberg. Duży potencjał Autorzy projektu CYTAMED przygotowali plan biznesowy z MŚP CytaCoat AB. Firma zaprojektowała powłokę, aby pomóc wprowadzić produkt na rynek. Celem jest znalezienie partnerów licencyjnych będących producentami wyrobów medycznych i mogących nakładać powłokę na swoje istniejące produkty, pozostając przy tym producentami w rozumieniu prawa. Prof. Odeberg wyjaśnia: „Potencjał rynkowy oraz liczba potencjalnych klientów kupujących technologię CytaCoat są bardzo duże, jako że powłokę można nałożyć na większość materiałów wykorzystywanych w sektorze wyrobów medycznych”. Wszyscy pacjenci korzystający z wyrobów medycznych, w przypadku których występują zakażenia HAI, mogą odczuć zalety technologii CytaCoat. Technologię zanurzania wykorzystywaną do pokrywania wyrobów medycznych powłoką można zastosować bezpośrednio w procesie produkcji. Ponadto technologię przetestowali trzej wiodący producenci wyrobów medycznych. „Dużo wysiłku włożyliśmy w przekazanie producentom próbek bazujących zarówno na nowej technologii, jak i na starej technice wiązki elektronów. Jesteśmy pewni, że testy przybliżą nas do pierwszej umowy licencyjnej”, stwierdza prof. Odeberg. Każdy producent może na zasadzie licencji pokryć swoje wyroby medyczne powłoką CytaCoat (unikatową technologią przeciwdrobnoustrojową) we własnym zakładzie. „Powłoką można pokryć wyroby medyczne wykorzystywane w różnych sytuacjach, takich jak zakażenia układu moczowego, zakażenia ran, zakażenia krwi oraz zapalenie płuc związane z użyciem respiratora. Powłoka stanowi niedrogie rozwiązanie ważnego problemu zdrowotnego”, stwierdza prof. Odeberg.

Słowa kluczowe

CYTAMED, wyrób medyczny, infekcja związana z opieką zdrowotną (HAI), CytaCoat, biofilm, przeciwdrobnoustrojowy, technologia zanurzania

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania