Skip to main content

BitBox Enterprise - Enterprise-grade Solution for Digital Assets Custody

Article Category

Article available in the folowing languages:

Umożliwienie europejskim handlowcom korzystania z kryptowalut

W Unii Europejskiej handlowcy ponoszą astronomiczne opłaty transakcyjne na rzecz dużych amerykańskich instytucji finansowych. Kryptowaluty są sposobem na uniknięcie tych opłat, jednak dostęp do szybkich transakcji z użyciem takich walut był dotąd zbyt kosztowny i skomplikowany. Projekt Shift Cryptosecurity umożliwił europejskim handlowcom łatwe i bezpieczne czerpanie korzyści z rewolucji finansowej.

Bezpieczeństwo

Europejscy handlowcy płacą amerykańskim instytucjom finansowym aż około 1,8 mld euro rocznie z tytułu prowizji za obsługę kart kredytowych i transakcji cyfrowych. Dodatkowe koszty i oszustwa związane z płatnościami za pomocą kart kredytowych także kosztują handlowców sporo czasu i pieniędzy. W 2017 roku koszty związane z transakcjami chargeback wyniosły średnio 2,64 USD za każde euro zarobione na tego typu transakcjach. Kryptowaluty, stworzone w oparciu o zdecentralizowaną technologię rozproszonego systemu księgowego nazywaną blockchain, są obiecującym sposobem na rozwiązanie tego problemu, dzięki technologiom drugiej warstwy, takim jak protokół płatności Lightning Network. Globalna wartość transakcji z użyciem kryptowalut takich jak bitcoin, ethereum i litecoin sięga już miliardów, jednak obawy dotyczące integralności, szybkości i skalowalności tej technologii hamują tempo jej upowszechnienia. Ograniczeniem dla kryptowalut jest szybkość transakcji – blockchain może przetworzyć tylko pewną kwotę, aby zachować bezpieczeństwo i przejrzystość, dzięki którym jest systemem sprawdzającym się w obsłudze transferów finansowych. Na przykład, system bitcoina może przetworzyć siedem transakcji na sekundę, podczas gdy system VISA – aż 24 000. W celu upowszechnienia kryptowalut, uczestnicy inicjatywy Shift Cryptosecurity zaprojektowali nowoczesne, łatwe w użyciu urządzenie przeznaczone do punktów handlowych, które udostępnia funkcję plug-and-play umożliwiającą honorowanie płatności w tej technologii. To innowacyjne rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo handlowcom i pozwala im oferować możliwość płacenia popularnymi kryptowalutami, w wybranej przez nich skali i z dużą szybkością. „Jesteśmy dumni z naszego zespołu, który potrafił sprostać trudnym wyzwaniom dotyczącym bezpieczeństwa i architektury, nie zapominając jednocześnie o potrzebach użytkownika końcowego. Jesteśmy także dumni z tego, że nasze rozwiązanie jest uznawane przez społeczność kryptowalut za nowatorskie oraz że przyczyniamy się do rozwoju tej nowej branży”, mówi Douglas Bakkum, dyrektor generalny Shift Cryptosecurity.

Transakcje w sieci Lightning

Najbardziej obiecującym rozwiązaniem problemu skalowalności bitcoina jest system nazywany Lightning Network. Jest to technologia drugiej warstwy, która wykorzystuje kanały mikropłatności do szybszego przetwarzania transakcji niż w podstawowej infrastrukturze blockchain. Umożliwia ona przetwarzanie praktycznie nieograniczonej liczby transakcji, natychmiast i przy niemal zerowych opłatach. Ponadto, dzięki przesunięciu ruchu z głównego blockchain możliwe jest obniżenie opłat transakcyjnych w głównej sieci. Dostęp do sieci Lightning Network wymaga jednak zaawansowanej wiedzy technicznej, co sprawia, że jest on nieosiągalny dla większości handlowców. „Nasze rozwiązanie BitBoxBase eliminuje ten problem dzięki zaoferowaniu łatwego w użyciu urządzenia sprzętowego typu plug-and-play, które działa jak węzeł łączący bitcoina i technologię Lightning”, mówi Roland Stadler, główny menedżer produktu w BitBoxBase.

Łatwy dostęp do skomplikowanych systemów

Sztandarowy produkt, portfel sprzętowy BitBox02, trafił na rynek we wrześniu 2019 roku i został dobrze przyjęty przez społeczność bitcoina i kryptowalut. Kolejny produkt, BitBoxBase, znajduje się wciąż w fazie rozwoju. BitBoxBase umożliwia łatwy dostęp do sieci Lightning Network, gwarantując bezpieczeństwo i ochronę prywatności. Pełni on rolę osobistego punktu dostępu do sieci Lightning Network, umożliwiającego handlowcom i właścicielom bitcoinów wysyłanie i otrzymywanie środków poprzez aplikację BitBoxApp w dowolnym momencie. Finansowany przez UE projekt BitBox przebiega jak na razie bezproblemowo, a informacje zwrotne od zainteresowanych stron są bardzo pozytywne. „Ponieważ projekt ma charakter otwarty, spotykamy się z bardzo dobrym odbiorem ze strony społeczności bitcoina i szeregu podmiotów z całego świata, które wsparły nasz projekt”, mówi Stadler. Takie technologie pomogą zmienić równowagę sił w ramach istniejących sieci finansowych na korzyść osób fizycznych i handlowców. Technologia, która była dotąd nadmiernie skomplikowana, kosztowna i dostępna tylko dla dużych firm finansowych, będzie dostępna dla każdego. „Z tego, co kiedyś było dostępne tylko dla nielicznych, będą mogli korzystać wszyscy dzięki szwajcarskiej inżynierii oraz rewolucji dokonującej się za sprawą bitcoina i blockchain”, mówi Stadler.

Słowa kluczowe

BitBox, bitcoin, blockchain, bezpieczeństwo, prywatność, lightning, handlowcy, koszty, kosztowne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania