CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

In-mouth drilling robots for automating tooth repair and scaling dentist revenues

Polski PL

Szybszy i bardziej precyzyjny zabieg zastępowania zębów dzięki pewnemu robotowi

Około 30 % Europejczyków w wieku 65–74 lat nie ma własnych zębów. Protezy i implanty to najpowszechniej stosowane zabiegi zastępowania zębów, jednak proces ręcznego ich wstawiania może być nieprecyzyjny. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych robotów rozwiązanie DentistRobot czyni ten zabieg szybszym i bardziej precyzyjnym.

ZDROWIE

© DentistRobot

W przypadku tradycyjnych protez zębowych, po dostosowaniu kształtu zębów wykonuje się odciski górnej i dolnej szczęki pacjenta, które są następnie przesyłane technikom dentystycznym w celu obróbki cyfrowej umożliwiającej wykorzystanie oprogramowania CAD/CAM na potrzeby zaprojektowania protezy. W kolejnym etapie wytwarzana jest rama protezy, którą dentysta dopasowuje do jamy ustnej pacjenta, zazwyczaj metodą prób i błędów, wymagającą od technika częstego wprowadzania poprawek. Taki cykl dopasowywania może wymagać wielu powtórzeń, zanim uda się osiągnąć zamierzony efekt finalny, co przekłada się na około cztery wizyty w gabinecie dentystycznym, a całe leczenie może przez to zająć wiele tygodni. W tym czasie, w związku z dostosowywaniem kształtu zębów pacjenta, może dojść do zaniku szkliwa, przez co tracą one naturalną barierę ochronną. Punktem wyjściowym dla projektu DentistRobot było ustalenie, że dla lepszego leczenia kluczowe znaczenie ma ograniczenie liczby etapów potrzebnych do otrzymania dobrze dopasowanej protezy w ostatecznym kształcie. W tym celu wykorzystano roboczy prototyp zwalidowany w testach laboratoryjnych, a wsparcie UE umożliwiło zespołowi badawczemu przeprowadzenie badania wykonalności, aby przygotować produkt do wprowadzenia na rynek w ciągu kolejnych dwóch lat.

Uproszczony proces

System DentistRobot zaczyna od diagnozy. Na tym etapie dentysta wykonuje tomografię komputerową lub prześwietlenie zębów pacjenta. Opracowane przez badaczy oprogramowanie umożliwia dentyście stworzenie planu dostosowywania kształtu zębów. Jest on następnie przesyłany do technika dentystycznego, który tworzy protezę i odsyła ją do dentysty, podczas wizyty u którego robot wstawia protezę do jamy ustnej pacjenta i przymocowuje ją za pomocą „regulatora”. Robot, z dokładnością co do mikrometra, w ciągu 5–7 minut dostosowuje odpowiednio kształt zęba, co umożliwia natychmiastowe wstawienie protezy. „Oznacza to, że pacjent musi odwiedzić dentystę tylko jeden raz, dzięki czemu niepotrzebne stają się etapy wstępnego dostosowywania kształtu zębów, odcisków, rekonstrukcji modelu i jego cyfryzacji”, mówi koordynator projektu Szilvai Zoltan. Robot ma około 50 cm wysokości i waży 2 kg, dlatego zawiesza się go nad głową pacjenta, dzięki czemu nie czuje on jego ciężaru. Robota można kontrolować przy pomocy laptopa, a do zasilania wymaga dowolnego źródła o mocy 230 V. Jego części wytwarzane są przy pomocy technologii CNC w Zjednoczonym Królestwie, a osłona jest drukowana przy użyciu obróbki przyrostowej.

Przygotowanie do wejścia na rynek

Choć obecny prototyp jest w stanie z powodzeniem przeprowadzić cały zabieg, w kolejnym roku zespół planuje opracowanie drugiego prototypu w oparciu o zgromadzone informacje zwrotne. Zostanie od przetestowany z udziałem pacjentów. Proces projektowania protezy nadal przeprowadzany będzie ręcznie, ale szlifowanie zostanie w pełni zautomatyzowane. Jednak zanim możliwe będzie rozpoczęcie badań klinicznych, zespół musi zadbać o spełnienie odpowiednich wymogów prawnych. „Na szczęście wymagane procedury certyfikacji są w całej UE bardzo zbliżone. Jednak w odniesieniu do odpowiedzialności odszkodowawczej obowiązują różne przepisy, dlatego planujemy stopniowo wchodzić na rynki poszczególnych krajów, najprawdopodobniej poprzez współpracę z międzynarodową hurtownią mającą ugruntowaną wiedzę o lokalnych przepisach w zakresie opieki zdrowotnej”, mówi Zoltan. Zespół planuje potem rozszerzenie umiejętności robota, by możliwe było jego wykorzystanie przy różnych zabiegach dentystycznych, np. implantacji.

Słowa kluczowe

DentistRobot, ząb, robot, autonomiczny, szlifowanie, protetyka, implanty, dentysta, dostosowywanie kształtu, zęby, skan

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 855689

 • Data rozpoczęcia

  1 Lutego 2019

 • Data zakończenia

  31 Maja 2019

Finansowanie w ramach:

H2020-EU.3.

H2020-EU.2.3.

H2020-EU.2.1.

 • Całkowity budżet:

  € 71 429

 • Wkład UE

  € 50 000

Koordynowany przez:

DENTISTROBOT KORLATOLT FELELOSSEGUTARSASAG