Skip to main content

Improvement of Foot and Mouth disease control by ehtically acceptable methods based on scientifically validated assays and new knowledge on FMD vaccines, including the impact of vaccination

Article Category

Article available in the folowing languages:

Alternatywa dla uboju selektywnego w przypadku pryszczycy

Pryszczyca (FMD) to wysoce zaraźliwa choroba wirusowa dotykająca bydła, owiec, kóz i świń. W ramach finansowanego przez UE projektu FMD_Improcon zbadano nowe podejścia, które są zgodne z nową polityką Komisji Europejskiej w sprawie kontrolowania zagrożenia FMD.

Zdrowie

Tradycyjnie kontrola FMD polega na uboju selektywnym inwentarza żywego na wielką skalę, co może mieć niszczący wpływ na gospodarkę obszarów wiejskich. Komisja Europejska zajęła się kwestią uboju selektywnego i zmieniła politykę w sprawie przyszłego kontrolowania FMD poprzez ułatwienie wdrożenia stosowania szczepionek podczas stanu zagrożenia. Szczepienia miałyby być prowadzone w połączeniu z badaniem przesiewowym pod kątem szczątkowej infekcji przy użyciu testów na wykrycie przeciwciał przeciw białkom niestrukturalnym (NSP). W ramach projektu FMD_Improcon skupiono się na walidacji testów opartych na NSP, mających pomóc w rozróżnianiu między zwierzętami zakażonymi i zaszczepionymi, wspierając wdrażanie nowej polityki. Walidacja istniejących i nowych testów NSP jako testów potwierdzających była niezwykle ważna, ponieważ dostępność odpowiednich narzędzi diagnostycznych umacnia politykę UE w sprawie kontroli FMD. Badacze skupili się na szczepionkach markerowych zapewniających długotrwałą ochronę przed wirusem FMD. Szczepionka markerowa pozwoliła naukowcom rozróżnić między zwierzętami zainfekowanymi a zaszczepionymi, potwierdzając w ten sposób, czy dane zwierzę jest autentycznie zakażone i czy wymaga leczenia. Naukowcy zbadali także postępy w wyborze odmian szczepionek i zgłębili wiedzę na temat układu odpornościowego, co doprowadziło do lepszego zrozumienia reakcji immunologicznych błon śluzowych oraz ukierunkowania szczepionek przeciw FMD na komórki dendrytyczne. Powodzenie projektu FMD_Improcon oznacza, że dostępne są inne metody postępowania w przypadku epidemii FMD i że masowy ubój selektywny zwierząt hodowlanych nie są koniecznością. Projekt ten to nadzieja dla hodowców inwentarza żywego, którzy stoją przed groźbą utraty całego stada w przypadku wykrycia infekcji wirusowej u jednego ze zwierząt.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania