Skip to main content

A cheap easy-to-handle desalination approach for crop irrigation under Mediterranean conditions

Article Category

Article available in the folowing languages:

Odsalanie wody na potrzeby nawadniania upraw

Europejscy naukowcy przyjęli wieloaspektowe podejście do problemu niedoboru wody w basenie Morza Śródziemnego. Punktami zaczepienia badania i obszarami wymagającymi udoskonalenia były: odsalanie wody morskiej i optymalizacja fizjologii roślin.

Zmiana klimatu i środowisko

Wody – w postaci wody morskiej lub odpływowej, pochodzącej z systemu nawadniania – jest pod dostatkiem, dlatego zespół projektu Irriseasoil, finansowanego ze środków UE, zorganizował badanie dotyczące usunięcia substancji zanieczyszczających. Kolejnym ważnym zamierzeniem projektu było zwiększenie przyswajalności składników odżywczych i wody przez same rośliny uprawne. Scharakteryzowano uprawy, słoną wodę i glebę pochodzące z dwóch obszarów próbnych. Następnie dane wprowadzono do obszernej bazy substancji odżywczych i związków organicznych. Naukowcy biorący udział w projekcie Irriseasoil przeanalizowali także skład chemiczny wody przeznaczonej do odsalania. W następstwie opracowali niedrogie, wysoce wydajne i nadające się do ponownego wykorzystania polimery służące do odsalania. Ponadto, na podstawie eterów koronowych i polimerów, najbardziej efektywne receptory do usuwania wybranych związków wyselekcjonowano pod kątem ich zdolności do przywierania do nośników (kulek polimerowych) i porównano z istniejącymi wymieniaczami jonowymi. Przeprowadzono również testy laboratoryjne dotyczące desalinacji, uwzględniające wymagania społeczne, gospodarcze i techniczne, w celu zaprojektowania i skonstruowania mobilnego zakładu odsalania. Aby zwiększyć zdatność roślin, przeprowadzono testy w zakresie czynników wzrostu, substancji odżywczych i ochronnych dodawanych do oczyszczonej wody w celu optymalizacji wzrostu roślin i zwiększenia odporności na choroby. Zespół Irriseasoil opracował i opatentował materiał nadający się do wprowadzania do systemów odsalania. Materiał ten jest nie tylko wydajny, ale również doskonale nadaje się do ponownego przetworzenia. Jego komercyjne zastosowanie w takich obszarach, jak basen Morza Śródziemnego, gdzie niedobór wody stanowi poważny problem, jest wysoce prawdopodobne.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania