Skip to main content

Green Heavy Duty Engine

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ekologiczne silniki dużej wydajności

Przyjazne dla środowiska silniki gazowe i wysokoprężne do ciężkich zastosowań transportowych stają się rzeczywistością dzięki znaczącym postępom w technologii napędu.

Technologie przemysłowe

Podczas gdy w lekkich pojazdach z powodzeniem zintegrowano wydajne silniki, które szanują środowisko naturalne, duże silniki nie podążyły za modą ze względu na niedobory wiedzy w tej dziedzinie. W ramach finansowanego przez UE projektu "Ekologiczny silnik wysokiej wydajności" (GREEN) zbadano sposoby opracowania wysokowydajnego układu napędowego opartego na nowych koncepcjach silnika. Proponowany układ napędowy oferowałby lepsze spalanie, elastyczne komponenty, kontrolę emisji w zamkniętej pętli, wysoką gęstość mocy i oczyszczanie spalin. Charakteryzowałby się również lepszą efektywność kosztową, najwyższą wydajnością konwersji oleju napędowego oraz niemal zerową emisją, oznaczając silny spadek zanieczyszczeń dwutlenku węgla (CO2). Priorytety badawcze dla projektu obejmowały opracowanie silnika gazowego o maksymalnej sprawności cieplnej oraz ocenę dostosowanych systemów oczyszczania spalin opartych na nowym wtrysku paliwa i zmiennym sterowaniu zaworami (VVA). Obejmowały one również rozwój nowego procesu spalania, a także pierwszy krok w kierunku sterowania układem napędowym w zamkniętej pętli, jak również innowacyjne średnie efektywne ciśnienie hamowania (BMEP). Po 39 miesiącach pracy, projekt skutecznie osiągnął wszystkie swoje cele, po uprzednim przeprowadzeniu testów realnego prototypu ciężkiego silnika opartego na elastyczności, wielokrotnym wtrysku paliwa i zmiennych fazach rozrządu. Cele emisji zostały również osiągnięte w zastosowaniach silników gazowych i wysokoprężnych, pozwalając na znaczące oszczędności paliwa. Partnerzy projektu zalecili wykonanie większej pracy w przyszłości nad powiązanymi podsystemami, takimi jak systemy zarządzania powietrzem i chłodzeniem, w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści z nowego silnika spalinowego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania