Skip to main content

Development of an innovative, cost-effective technology to produce halogen-free, high-performance flame retarded poliolefins (flaretpol)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ognioodporne tworzywo sztuczne na rzecz bezpieczeństwa w podróży

W sektorze samochodowym i lotniczym istnieje konieczność opracowania specjalistycznych ognioodpornych elementów polipropylenowych (PP) o unikalnych właściwościach. W ramach europejskiego projektu opracowano trudnopalny polipropylen, odporny na niezbędne naprężenia i odkształcenia.

Technologie przemysłowe

Elementy polipropylenowe w samochodach i samolotach muszą być ognioodporne w celu poprawy wytrzymałości konstrukcji. Ponadto, emisje dymu i toksycznych gazów muszą być ograniczone, co automatycznie wyklucza niektóre z najbardziej skutecznych środków zmniejszających palność, takie jak związki bromu. Najbardziej obiecującym środkiem ognioodpornym dla PP jest wodorotlenek magnezu (MH). W konsekwencji, finansowany przez UE projekt Flaretpol miał na celu opracowanie jak najlepszych kompozytów MH/PP wykazujących optymalną przetwarzalność i właściwości mechaniczne. Zastosowanie MH w wymaganych stężeniach w celu zachowania właściwości ognioodpornych niekorzystnie wpływa na istotne właściwości PP, takie jak zdolność do tolerowania naprężeń, odkształceń i uderzeń. Aby temu zaradzić, w ramach pierwszego etapu naukowcy projektu Flaretpol określili docelowe właściwości kompozytów MH/PP, po czym przetestowali opracowane materiały na kablach i częściach samochodowych. W ramach projektu Flaretpol opracowano różne możliwe drogi chemiczne, aby osiągnąć cel, w tym bezpośrednie łączenie MH z dostosowanymi do potrzeb reaktywnymi oligomerami nadtlenku (składającymi się z maksymalnie trzech jednostek monomeru). Element nadtlenku w oligomerze umożliwia potencjalne sczepianie modyfikujące właściwości lepkości. Inną możliwością było stworzenie nanowarstwy polimerowej wokół MH, natomiast trzecia opcja polegała na połączeniu dwóch pierwszych z zastosowaniem przetworzonej nanogliny. Ogólnie rzecz biorąc, łączenie oligomerów ze zmodyfikowanymi mikrocząstkami MH i nanogliną stanowiło najlepszą możliwość, którą zespół wykorzystał do produkcji prototypów. Po testowaniu małych kilogramowych partii monomerów i oligomerów reaktywnych przystąpiono do przemysłowej produkcji kabli i detali samochodowych. Naukowcy projektu Flaretpol przetestowali prototyp pod kątem przetwarzalności, wydajności mechanicznej i, oczywiście, odporność na ogień. Oceniono także możliwości recyklingu wszystkich materiałów. Do potencjalnych korzyści należą nowe środki zmniejszające palność w świetle europejskiego zakazu stosowania związków chlorowcowanych w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Sukces projektu Flaretpol obiecuje również gwarancję silniejszej pozycji w sektorze producentów kompozytów MH/PP.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania