Skip to main content

Europe - China Cooperation in Green Electronics Production Research

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspólne działania Chin i UE na rzecz przyjaznej środowisku elektroniki

Chiny i Europa połączyły siły, by zmniejszyć wpływ produktów elektronicznych na środowisko i umocnić ich zrównoważony charakter. Udało się to osiągnąć dzięki wymianie specjalistycznej wiedzy podczas szeregu wydarzeń międzynarodowych.

Zmiana klimatu i środowisko

Projekt pod nazwą "Współpraca między Europą a Chinami w zakresie badań na rzecz wytwarzania ekologicznych produktów elektronicznych" (EC-GEPRO) powstał w celu intensyfikacji kontaktów między chińskimi i europejskimi naukowcami ze środowiska akademickiego i przemysłowego. Głównym celem inicjatywy było opracowanie ekologicznych produktów elektronicznych i procesów produkcyjnych. Projekt obejmował stworzenie centrum doskonałości z siedzibą w Szanghaju, w Chinach. Powstały także zespoły badawcze oraz program wymiany międzynarodowej dla naukowców i studentów. Pod patronatem projektu EC-GEPRO finansowanego przez UE zorganizowano także cztery ważne wydarzenia, w tym 2. międzynarodową konferencję w sprawie ekoelektroniki. Podczas spotkań uczestnicy omawiali kwestie handlu międzynarodowego i przepisów. Do wydarzeń towarzyszących należało sympozjum na temat elektroniki ekologicznej, której celem jest powołanie platformy na rzecz usprawnienia współpracy między rządami, przedstawicielami przemysłu i instytucjami edukacyjnymi. W ramach inicjatywy EC-GEPRO zorganizowano także serię warsztatów. Pierwsze z nich odbyły się w Szanghaju i były częścią wydarzeń realizowanych w ramach chińsko-europejskiego Roku Nauki i Technologii (CESTY). Podczas kolejnej konferencji w sprawie ekologicznej elektroniki, która odbyła się w Warszawie, powstało forum wymiany wiedzy na temat ekologicznych aspektów systemów elektronicznych, w tym recyklingu części. Powodzenie projektu EC-GEPRO pozwoli zarówno Chinom, jak i UE ograniczyć wpływ produktów elektronicznych na środowisko i promować zrównoważony rozwój. Dzięki temu obie gospodarki podejmą zdrowszą rywalizację na globalnym rynku.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania