Skip to main content

Pathogenesis of Type 1 Diabetes - Testing the Hygiene Hypothesis

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zarazki wcale nie są takie złe?

W miarę wzrostu standardu życia poprawia się także higiena. Wydaje się jednak, że ze zbytnią dbałością o higienę wiąże się pewne ryzyko.

Zdrowie

Aby zbadać hipotezę higieny, naukowcy znaleźli wyjątkowe "żywe laboratorium" na granicy rosyjskiej Karelii i Finlandii oraz w pobliżu Estonii, gdzie szybko poprawiają się warunki życia. Zbadanie tych trzech populacji pozwoli poznać interakcję czynników genetycznych i środowiskowych w rozwoju chorób o podłożu immunologicznym. Na początku badania w Karelii odnotowano sześciokrotnie niższą częstość zachorowań na cukrzycę typu 1 (T1D) niż w Findalndii. Projekt "Patogeneza cukrzycy typu 1 – sprawdzanie hipotezy higieny" (Diabimmune) ma na celu ocenę roli higieny w rozwoju chorób o podłożu immunologicznym, w szczególności T1D. Badacze określą także, jakie skutki dobroczynne może mieć obecność czynników zakaźnych. Od początku celem projektu jest porównanie częstości występowania autoimmunizacji, objawów alergii i różnych infekcji oraz zarazków w jelitach, a także składu diety małych dzieci we wszystkich trzech populacjach. Kohorta objęła 1668 małych dzieci w wieku od 3 do 5 lat, natomiast kohorta urodzeniowa liczy 8409 niemowląt do 3 roku życia. Kohorta urodzeniowa ma być źródłem szczegółowych informacji na temat rozwoju układu odpornościowego od uchodzenia po dorosłość – dzięki narzędziom opisującym funkcje i interakcje genów (genomika funkcjonalna). W tej kohorcie naukowcy porównają także charakterystyki funkcjonalne komórek T regulatorowych. Są to krwinki białe, które uniemożliwiają aktywowanie układu odpornościowego w nieodpowiednim momencie. Główne laboratorium projektu Diabimmune w Helsinkach zakończyło niedawno analizę 1787 biologicznych próbek autoprzeciwciał powiązanych z cukrzycą. Państwowy Instytut Zdrowia bada próbki z krwi pępowinowej i obwodowej, a ośrodek w Pietrozawodsku (Rosja) wykonuje cytometrię przepływową. Na fińskim Uniwersytecie w Turku badacze skupiają się na wyizolowaniu i kontroli jakości kwasu rybonukleinowego. Uniwersytet w Tampere, także w Finlandii, który odpowiada za badania dietetyczne, opracował platformę do badań skriningowych zarazków w stolcu, surowicy i wymazach z nosa. Badania pobranych próbek są już zakończone. Akademicki Szpital w Groningen (Holandia) bada kolonie bakterii jelitowych u niemowląt mieszkających na obszarze każdego z badanych standardów higienicznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania