Skip to main content

NOVEL ULTRASOUND-BASED TRIDIMENSIONAL TOOLS FOR STRUCTURAL AND FUNCTIONAL EVALUATION OF VOLUMES OF INTEREST IN HUMAN ORGANS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe ultradźwiękowe narzędzia udoskonalają diagnostykę obrazową

Uczestnicy europejskiej inicjatywy udoskonalają metody obrazowania ultradźwiękowego dzięki narzędziom pozwalającym uzyskać wielopłaszczyznowy obraz organów oraz dwuwymiarowe filmy. Techniki te powinny zwiększyć precyzję diagnozy i umożliwić zastosowanie obrazowania w nowych dziedzinach.

Technologie przemysłowe

Techniki obrazowania pozwalają diagnostykom medycznym uzyskać informacje strukturalne i histologiczne. Coraz większe zapotrzebowanie na precyzyjne metody diagnostyczne rodzi konieczność stworzenia nowych trójwymiarowych narzędzi ultradźwiękowych służących do zautomatyzowanej analizy cech i perfuzji tkanek w wybranych obszarach. W tym kontekście UE finansuje projekt "Nowe ultradźwiękowe narzędzia trójwymiarowe do strukturalnej funkcjonalnej analizy wybranych obszarów organów ludzkich" (Uvolumes). Partnerzy projektu stworzyli narzędzie do zautomatyzowanej selekcji obszarów tkanek, pozwalające przeprowadzać zautomatyzowaną segmentację danego organu. Udoskonalono też stosowane dotychczas techniki, wykorzystując metody segmentacji scalania regionów i binarnego drzewa podziału. Stworzono i z powodzeniem przetestowano zautomatyzowane narzędzie do analizy zmian obrazowych i akustycznych, pozwalające rozróżnić uszkodzenia istoty białej w kohorcie pacjentów cierpiących na niewielkie uszkodzenia mózgu. Narzędzie to zostanie wykorzystane do poprawy zdolności prognostycznych w różnych warunkach oraz sprawdzenia możliwości korelacji nie tylko ze zmianami strukturalnymi, ale także danymi funkcjonalnymi. Jednym z najważniejszych osiągnięć projektu jest opracowanie sprawnego algorytmu, który powinien mieć duże znaczenie dla obrazowania stosowanego w medycynie i innych dziedzinach. Naukowcy wykorzystali opracowaną wcześniej technikę frakcyjna objętość krwi przepływającej (FMBV) – w której ilość tkanki zawierającej płynącą krew jest określana przy pomocy ultradźwięków – proponując nowe metodologie i algorytmy ułatwiające badania 3D i 4D. Filmy dwuwymiarowe pozwoliły na wyraźne wyodrębnienie szczytów krzywych skurczowych i rozkurczowych, a po testach z wykorzystaniem nowego zastosowania ta nowa technika perfuzji umożliwia diagnozę anemii płodowej. Prace prowadzone w ramach projektu Uvolumes, dotyczące nowych technik trójwymiarowego obrazowania medycznego, pomogą uzyskać większą precyzję monitorowania i diagnozy. Udoskonalone narzędzia diagnostyczne są niezbędne do wczesnego wykrywania i profilaktyki chorób.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania