Skip to main content

Investigation of interfacial structure of buried inorganic-organic interfaces in organic photovoltaics -- LiF at organic-cathode interface

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ogniwa słoneczne na bazie niewielkich cząsteczek zwiększają wydajność elektryczną

W celu zwiększenia wydajności organicznych urządzeń mikroelektronicznych, naukowcy w Niemczech pracują nad urządzeniem wyposażonym w ogniwo słoneczne oparte na niewielkich cząsteczkach.

Energia

Naukowcy wykonali pierwszy krok na drodze do zwiększenia wydajności organicznych urządzeń mikroelektronicznych poprzez lepsze zrozumienie wpływu struktury na wydajność ogniw słonecznych oraz lepsze zrozumienie odpowiednich metod kontroli tych struktur, w celu wyprodukowania urządzenia o zwiększonej wydajności. Pod egidą projektu LIFORGANICPV naukowcy postanowili wyprodukować urządzenia zawierające ogniwa słoneczne, które oparte są na niewielkich cząsteczkach, w przypadku których możliwe jest zrozumienie wpływu porządkowania międzyfazowego ('interfacial ordering'), a wydajność może być modyfikowana poprzez zmianę tego uporządkowania. Naukowcy chcieli osiągnąć powyższe poprzez umieszczenie struktury fluorku litu ('lithium fluoride' - LiF) na powierzchni uporządkowanego, organicznego materiału cienkowarstwowego, a następnie zbadanie wpływu tego osadu na rozmieszczenie położonych pod nim cząsteczek organicznych, przed powiązaniem jakichkolwiek zmian struktury w pobliżu złącza z wydajnością urządzenia. Naukowcy twierdzą, że w ramach projektu udało im się „skonstruować system pracy całego układu, zmienić strukturę międzyfazową oraz kontrolować wydajność urządzenia”, co pozwala na „lepsze zrozumienie, w jaki sposób modyfikacja złącz może być wykorzystana w urządzeniach fotowoltaicznych nowej generacji”.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania