Skip to main content

Global Ocean Observing Infrastructure

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrozumienie mechanizmów decydujących o zmianie klimatu

Zmiana klimatu ma znaczny wpływ na nasze oceany, jednak charakter tego oddziaływania i jego zasięg pozostają nieznane. W ramach działań globalnych, zespół europejskiego projektu zgłębia morskie otchłanie, by znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Zmiana klimatu i środowisko

Częściowo pod wpływem działalności człowieka i naturalnych zmian cyklicznych, globalny klimat zmienia się, oddziałując znacząco na światowe oceany. Poziomy mórz podnoszą się, a pokrywa lodowa w Morzu Arktycznym topnieje. Z jednego z badań wynika, że Prąd Północnoatlantycki, któremu Europa zawdzięcza wysokie temperatury, osłabł o 30% w ciągu minionej dekady. Jednak w świetle braku dowodów, nie jest jasne, czy jest to kwestia zbyt małej ilości informacji czy rzeczywisty trend, i co konkretnie go wywołuje. Potwierdzenie tego i innych zmian w środowiskach morskich wymaga stałego i nieprzerwanego monitorowania oceanów. ARGO – pierwszy w historii globalny system obserwacji oceanów (GOOS) oparty na sieci blisko 3 tys. autonomicznych platform na świecie – to ważny komponent zaawansowanej infrastruktury zbierania informacji. Choć system ARGO gromadzi cenne dane od roku 1999, zapewnienie jego ciągłej pracy na nadchodzące lata stanowi duże wyzwanie. Dzięki wsparciu ze strony UE, projekt EURO ARGO ("Global ocean observing infrastructure") utorował drogę do organizacji i konsolidacji roli Europy w tej globalnej sieci badawczej. Dokładniej rzecz ujmując, faza przygotowawcza miała zagwarantować, że Europa zdoła rozlokować, utrzymać i obsługiwać sieć 800 platform do roku 2012. W tym celu, zespół projektu EURO ARGO przystąpił do opracowania długofalowego porozumienia między państwami członkowskimi i innymi organami finansującymi na rzecz działalności sieciowej. Partnerzy projektu postanowili, że ta europejska infrastruktura badawcza zostanie rozmieszczona w wielu krajach. Ponadto, w projekcie uwzględniono przyszłe postępy w zakresie technologii platform i czujników oraz zidentyfikowano obszary wymagające poprawek. Strategie zbierania próbek w różnych morzach Europy również zostały przeanalizowane. Modelowanie sposobu, w jaki zmiana klimatu oddziałuje na oceany wymaga regularnego i starannego monitorowania. Dzięki projektowi EURO ARGO wkrótce stanie się to rzeczywistością w Europie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania