Skip to main content

Politics, Economics and Global Governance: The European Dimensions

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa koncepcja globalnego zarządzania w Europie

Europejscy naukowcy pomagają UE w odegraniu kluczowej roli w reformie i wspieraniu mechanizmów globalnego zarządzania. W świetle obecnego kryzysu finansowego międzynarodowa współpraca gospodarcza stała się jeszcze istotniejsza.

Technologie przemysłowe

Koncepcja zarządzania gospodarką świata znajduje się obecnie na rozdrożu — nie wiadomo, w jaki sposób i przez kogo będzie w przyszłości zorganizowana tego typu międzynarodowa współpraca. Aby odpowiednio przygotować się na te wyzwania, Europa musi pomóc w reformie i wspieraniu mechanizmów globalnego zarządzania. W tym celu powołano finansowany przez UE projekt PEGGED ("Politics, economics and global governance: The European dimensions"). Głównym zadaniem projektu było wsparcie Europy w próbie nakreślenia wizji rozwoju takiego globalnego systemu. Projekt PEGGED, w oparciu o cztery obszary badań, miał za zadanie zniesienie granic międzydyscyplinarnych i docelowe zinstytucjonalizowanie tych praktyk badawczych. Te współzależne obszary to: makroekonomia, finanse, handel i migracja. Jednakże obecny kryzys finansowy ukazał potrzebę weryfikacji idei zarządzania gospodarką świata we wszystkich aspektach, którymi zajmował się projekt PEGGED. Członkowie zespołu projektowego wykazali się sporą proaktywnością w kwestii odpowiedzi na nagłe potrzeby europejskich i światowych decydentów odpowiedzialnych za zwalczanie skutków globalnego kryzysu finansowego. Kryzys przyczynił się do skupienia prac uczonych na kwestii międzynarodowej współpracy gospodarczej i przygotowaniu nowych propozycji przywrócenia międzynarodowej stabilizacji finansowej. Dotychczasowe wyniki prac z tego i innych obszarów objętych projektem zostały już opublikowane. W kolejnej fazie projektu PEGGED politolodzy i ekonomiści wspólnie zajmą się opracowaniem praktycznych rozwiązań politycznych. Po zakończeniu prac wyniki badań posłużą Europie do odpowiedniego wykorzystania jej doświadczeń w kwestii międzynarodowej współpracy w celu zwalczania skutków takich zjawisk, jak kryzys gospodarczy. Wizja związana z osiągnięciem tego celu pozwoli także w określeniu optymalnej drogi rozwoju całego systemu globalnego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania