Skip to main content

IRCSET International Mobility Fellowships in Science Engineering and Technology: co-funded by Marie Curie Actions

Article Category

Article available in the folowing languages:

Doświadczeni badacze korzystają z mobilności międzynarodowej

Dzięki wsparciu finansowemu UE usprawniono istniejący program stypendialny, by umożliwić doświadczonym badaczom podjęcie nawet dwuletnich badań poza Irlandią. Faza powrotu po pierwszym roku umożliwia stypendystom ponowne pełne zintegrowanie się w Irlandii oraz przekazanie umiejętności uzyskanych podczas wyjazdu.

Technologie przemysłowe

Dzięki projektowi INSPIRE (IRCSET international mobility fellowships in science engineering and technology: Co-funded by Marie Curie Actions) uczestniczący w nim doświadczeni badacze mogli skorzystać z okresu mobilności badawczej. W programie mogli brać udział doświadczeni badacze dowolnej narodowości, pod warunkiem, że kształcili się w większości w Irlandii i należą do kategorii "doświadczonych badaczy" od nie więcej niż pięciu lat. W obu fazach mogli oni wybrać dowolną organizację goszczącą oraz dowolny temat badań z szerokiego zakresu nauk ścisłych, inżynierii i technologii. Jesienią 2008 i 2009 r. w ramach inicjatywy INSPIRE przeprowadzono dwa nabory stypendystów. Podczas ich trwania otrzymano 138 zgłoszeń od spełniających warunki doświadczonych badaczy i przyznano 50 indywidualnych stypendiów. Stypendyści wybrali najbardziej prestiżowe instytucje badawczych na świecie, spośród których 45 organizacji miała na swoim koncie co najmniej 1 stypendystę (wyjazd), oraz 12 organizacji irlandzkich, które gościły łącznie 50 stypendystów (powrót). Doroczne sympozja organizowane dla stypendystów INSPIRE były cenną okazją do nawiązania współpracy i uzyskania porad dotyczących kariery zawodowej. Poprzez grupy w internetowych mediach społecznościowych utworzono sieć absolwentów stypendialnych, która umożliwiła efektywną popularyzację badań stypendystów. Stypendyści wzięli udział w wielu działaniach promocyjnych, mających na celu zwiększenie rozpoznawalności prowadzonych badań. Obejmowały one uruchamianie witryn internetowych — na przykład internetowej sieci społecznościowej dla badaczy Paperfocus oraz witryny GP Benchmarks.org prezentującej wspólnie podjęty wysiłek badawczy w obszarze usprawnienia prac doświadczalnych nad programowaniem genetycznym. Ankieta i inne informacje przedstawione w raportach okresowych i końcowych wykazały, że stypendyści odnieśli duże korzyści dzięki programowi mobilności i możliwości rozwoju zawodowego. Kilku z nich zakończyło swoje stypendium przed czasem, po uzyskaniu korzystnych propozycji zatrudnienia, a wszyscy pozostali ukończyli stypendia badawcze i również zostali zatrudnieni. Wielu spośród stypendystów zajmuje obecnie stanowiska stałe lub z możliwością stałego zatrudnienia, albo inne wyższe stanowiska akademickie, będąc żywym przykładem korzyści związanych z rozwojem zawodowym, płynących z udziału w tym programie. Stypendyści wykorzystują uzyskane doświadczenie przy pozyskiwaniu dodatkowych funduszy na badaniu lub podejmując pracę w przemyśle. Wyjazdowa faza programu pozwala wzbogacić karierę zawodową stypendystów o doświadczenia międzynarodowe i jest okazją do nabycia dodatkowych umiejętności oraz doświadczenia. Program stypendialny pomógł badaczom poszerzyć umiejętności naukowe i uzupełniające, przyczyniając się do ich dalszego rozwoju zawodowego.

Słowa kluczowe

Doświadczeni badacze, mobilność międzynarodowa, stypendium, nauka, inżynieria, technologia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe

18 Stycznia 2023