Skip to main content

Technology Opportunities and Strategies towards Climate-friendly trAnsport

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zmniejszenie wpływu transportu na środowisko

Badacze z UE ustalili potencjalny wpływ, jaki przyszłe technologie transportowe oraz paliwa mogą mieć na strategie obniżania zużycia energii. Mniejsze zużycie energii oznacza mniejszą emisję gazów cieplarnianych (GHG).

Technologie przemysłowe

W roku 2010 transport europejski przyczynił się do powstania 25% całkowitej związanej z energią emisji GHG w porównaniu do 17% w roku 1990. Jeśli ten udział procentowy nadal będzie rósł zgodnie z przewidywaniami, zagrożony zostanie cel UE, jakim jest utrzymanie średniego globalnego wzrostu temperatury poniżej dwóch stopni Celsjusza. Korzystając z funduszy UE, powołano projekt TOSCA ("Technology opportunities and strategies towards climate-friendly transport"), mający na celu wspomaganie zmniejszenia emisji GHG w transporcie do 2050 r. Celem było wskazanie najbardziej obiecujących ścieżek rozwoju technologii i paliw, co pomogłoby w uzyskaniu żądanego zmniejszenia emisji GHG. Ponieważ te technologie i paliwa przyszłości będą droższe, potrzebne będą zachęty, wspomagające ich promowanie i wprowadzanie na rynek. Aby lepiej zrozumieć niezbędne do tego interwencje polityczne, partnerzy projektu TOSCA zbadali szeroki wachlarz obiecujących działań politycznych w ramach różnych scenariuszy. Wyniki technologiczno-ekonomicznej oceny przeprowadzonej podczas realizacji projektu wskazały, że w przypadku większości środków transportu zużycie energii można potencjalnie zmniejszyć o 30–50%. Można będzie to osiągnąć dzięki zastosowaniu technologii, które mogą być dostępne już w latach dwudziestych bieżącego wieku, ale wykorzystanie ich potencjału wymagać będzie podjęcia działań politycznych. Aby tak się stało, społeczeństwo musi zrozumieć, że na tle innych wyzwań ograniczenie zmian klimatycznych ma znaczenie priorytetowe, ponieważ niezbędne działania polityczne spowodują zwiększenie wydatków środków publicznych na transport, a tym samym zmniejszą mobilność. Wydaje się więc, że do 2050 r. same środki technologiczne nie spowodują zmniejszenia emisji GHG związanych z transportem, które wystarczyłoby do zrealizowania wymogów podyktowanych celami klimatycznymi UE. Dlatego wyzwaniem jest dogłębniejsze poznanie potencjału środków behawioralnych w zakresie ograniczania emisji GHG związanych z transportem. Obejmuje to również obniżenie zapotrzebowania na transport i przestawienie się na niskoemisyjne środki transportu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania