Skip to main content

Mediterranean red coral management and conservation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona śródziemnomorskiego korala czerwonego

Koral czerwony, który występuje głównie w Morzu Śródziemnym, jest podstawowym gatunkiem odpowiedzialnym za zachowanie bioróżnorodności w ekosystemach morskich. Jednak intensywnie różowy lub czerwony szkielet z węglanu wapnia jest także wysoce ceniony w branży jubilerskiej.

Zmiana klimatu i środowisko

Intensywna eksploatacja korala czerwonego (Corallium rubrum) w wyniku nielegalnych zbiorów spowodowała utratę środowisk naturalnych koralowców, a w konsekwencji wspieranej przez nie bioróżnorodności. Gatunek ten jest także podatny na globalną zmianę klimatu i obecnie uznawany za zagrożony. Ze względu na niską odporność i powolną rekolonizację gatunku C. rubrum regeneracja może trwać całe dziesięciolecia. Względem koralowców tropikalnych zastosowano techniki odbudowy, jak przeszczepianie fragmentów koralowca, gałęzi lub nawet całych kolonii. Mimo, że dotychczas przeprowadzono bardzo niewiele badań dotyczących odbudowy koralowców śródziemnomorskich, odkryto, że marmur jest doskonałym podłożem do ich hodowli. Celem finansowanego przez UE projektu "Mediterranean red coral management and conservation" (CORGARD) była odbudowa kolonii C. rubrum przy użyciu technik hodowli koralowców. Naukowcy zbadali także, jak czynniki takie jak struktura populacji, wielkość kolonii, dostępność pożywienia i konkurencja wpływają na śmiertelność i wzrost przeszczepionych czerwonych koralowców. Larwę korala czerwonego, która osadziła się na płytach marmuru i galwanicznych płytach żelaza, wyhodowano w zbiornikach basenowych, a po upływie roku, przeszczepiono do środowiska naturalnego. Ponadto pobrano dorosłe dzikie kolonie i przeszczepiono je w obszary, w których lokalna populacja została uszczuplona w wyniku nielegalnych zbiorów. Przeszczepione kolonie monitorowano, by określić wskaźniki przetrwania i przyrostu. Fragmenty koralowców przechwycone od nielegalnych zbieraczy zostały również przeszczepione i poddane monitorowaniu. Techniki opracowane przez zespół CORGARD zastosowano również względem innych bentonicznych filtratorów, w tym gatunków Eunicella i koralowców zimnowodnych. Ponadto gatunek C. rubrum poddano także długoterminowemu badaniu skutków zakwaszenia oceanu. Przeprowadzono też badanie społeczno-ekonomiczne dotyczące wartości gospodarczej alternatywy dla korala czerwonego w przemyśle jubilerskim. Wyniki projektu CORGARD pomogą powstrzymać spadek jego liczebności. Mogą zostać wykorzystane do prognozowania rezultatów przyszłych przeszczepów, dostarczając tym samym metod odbudowy wyniszczonych populacji tego gatunku. Identyfikacja tańszych i bardziej zrównoważonych alternatyw pomoże położyć kres nielegalnym zbiorom korala czerwonego i chronić ekosystemy morskie.

Słowa kluczowe

Koral czerwony, Morze Śródziemne, bioróżnorodność, ekosystem morski, Corallium rubrum, nielegalny zbiór, środowisko naturalne koralowca, zmiana klimatu, hodowla koralowców, zakwaszanie oceanu, produkcja biżuterii

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania